Aktualno

Svetovanje in Linija Spregovori! kot pravi odgovor na Zakon o zaščiti prijaviteljev

Svetovanje in Linija Spregovori! kot pravi odgovor na Zakon o zaščiti prijaviteljev 

Zakon o zaščiti prijaviteljev, ki je stopil v veljavo v 22. februarja 2023, prinaša pomembne novosti na področju zaščite oseb, ki prijavijo kršitve, in določa nove obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju. Transparency International Slovenia vam lahko pomaga ne samo pri vzpostavitvi mehanizma notranje prijavne poti, ampak nudi celovito podporo, svetovanje in usposabljanje po meri vaše organizacije.

Zakon o zaščiti prijaviteljev in obveznosti za organizacije 

Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) prinaša zavezancem nove obveznosti, med drugim npr. vzpostavitev notranje prijavne poti, imenovanje zaupnika, opredelitev komunikacijskih kanalov za prijavo nepravilnosti, sprejem notranjega akta in poročanje Komisiji za preprečevanje korupcije. Roka za izpolnitev vseh obveznosti v skladu z ZZPri sta 23. 5. 2023 za zavezance v javnem sektorju in v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi in 17. 12. 2023 za zavezance v zasebnem sektorju, ki imajo med 50 in 249 zaposlenih.   

Več kot obveznost. Gre za priložnost. 

Obstajajo številni razlogi za vzpostavitev robustnih notranjih mehanizmov za poročanje v organizacijah. Takšni mehanizmi omogočajo zaposlenim, da spregovorijo o sumih nepravilnosti, tako pravnih kot etičnih. Mehanizmi pomagajo organizacijam, da se zaščitijo pred posledicami nepravilnosti, vključno s pravno odgovornostjo, resnimi finančnimi izgubami in trajno škodo ugledu. Učinkoviti mehanizmi za notranje prijave tudi spodbujajo zaupanje in odzivnost.   

Rešitev – Linija Spregovori! & pravno svetovanje ter usposabljanje 

Transparency International Slovenia kot nevladno organizacijo, ki deluje v javnem interesu, odlikuje strokovnost in temeljito poznavanje zakonodaje s področja žvižgaštva. Poleg sodelovanja pri nastajanju ZZPri je Transparency International Slovenia dolgoročno aktivna na področju zaščite prijaviteljev, npr. v obliki iniciative Center Spregovori, ki svetuje prijaviteljem s postopkom zunanje prijave.  

Naši strokovni sodelavci vam lahko nudijo širok nabor svetovalnih storitev, vezanih na ZZPri, kot so npr.:

  • svetovanje glede prejema prijav,
  • oblikovanje notranjega mehanizma prijave, vključno z vzpostavitvijo Linije Spregovori!,
  • oblikovanje notranjega akta,
  • izbira in usposabljanje zaupnika,
  • informiranje in usposabljanje zaposlenih idr.

Naše prednosti so individualen pristop, prilagodljivost in možnost izbire storitev po meri organizacije po ugodnih cenah. 

Poleg individualiziranega strokovnega svetovanja Transparency International Slovenia ponuja brezplačno do konca leta 2023 tudi Linijo Spregovori! kot digitalno pot za notranje prijave v organizaciji, ki omogoča varno, dvosmerno in popolnoma anonimno komunikacijo med prijaviteljem in zaupnikom. Linija Spregovori! zagotavlja v skladu z ZZPri varovanje identitete prijavitelja in povezanih ali tretjih oseb, ki se jih prijava tiče. Kljub anonimnosti je zaupniku omogočeno, da lahko vzpostavi naknadno komunikacijo s prijaviteljem, npr. kadar potrebuje dodatna pojasnila ali obvešča prijavitelja o poteku prijave. Prijave so varovane in do njih ne morejo dostopati nepooblaščene osebe.

Linija Spregovori! je nastala v sodelovanju med Transparency International Slovenia in Transparency International Italy. Do sedaj je bila uspešno vpeljana že v več kot 1900 italijanskih organizacij. Platforma uporablja programsko opremo GlobaLeaks in je skladna z ZZPri. Zagotovljena sta vzdrževanje in osveževanje platforme, pri tem pa niso potrebni zunanji ali notranji tehnični posegi.

Kaj dobijo organizacije?

Ob hkratnem naročilu kakršnekoli svetovalne storitve, bo organizacija pridobila brezplačen dostop do Linije Spregovori! do konca leta 2023 in popust pri udeležbi na Forumu poslovne integritete in transparentnosti v letu 2023. Zaupnik v organizaciji pa dostop do »Mreže zaupanja« pod okriljem Transparency International Slovenia, v okviru katere bomo organizirali srečanja zaupnikov z namenom dodatnega usposabljanja in izmenjave splošnih mnenj in izkušenj glede uveljavitve ZZPri znotraj njihovih institucij.

Za več informacij, posvet ali osebno srečanje nas kontaktirajte na: info@transparency.si

 

NAJ VAS VZPOSTAVLJANJE MEHANIZMA ZA NOTRANJE PRIJAVE V VAŠI ORGANIZACIJI NE SKRBI.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENIA IMA REŠITVE ZA VAS!