Aktualno

Ob dnevu svobode medijev Transparency International Slovenia pozivamo k celoviti ureditvi SLAPP tožb v Sloveniji

Pri Transparency International Slovenia ob letošnjem mednarodnem dnevu svobode medijev poudarjamo pomembnost pravice do svobode izražanja in pristojne pozivamo, da ob pojavu kršitev pravice ustrezno ukrepajo. Svoboda medijev je namreč eden od stebrov demokracije, zato je bistvenega pomena, da novinarje in njihovo delo kot družba zaščitimo.

Tretjega maja vsako leto obeležujemo mednarodni dan svobode medijev. Dan je namenjen poudarjanju pomena medijske svobode, neodvisnosti in pluralnosti, ovrednotenju stopnje medijske svobode po svetu in poklonu novinarjem, ki so zaradi svojega poročanja izgubili svoja življenja.

TI Slovenia je v sodelovanju s partnerjem Oštro, centrom za raziskovalno novinarstvo v jadranski regiji zadnje leto  posvetil raziskavi pojavnosti strateških tožb za onemogočanje udeležbe javnosti (t.i. SLAPP tožb) v Sloveniji, najpogosteje usmerjenih prav proti posameznim novinarjem z namenom njihovega zastraševanja in finančnega izčrpavanja. Ugotovili smo, da so bile pri nas tožbe v kar 51 % primerov usmerjene proti novinarjem in v 31 % proti odgovornim urednikom. Namen projekta, ki smo ga izvedli s finančno podporo Veleposlaništva Kraljevine Nizozemske, je bila krepitev zaščite svobode govora medijev in nevladnih organizacij v Sloveniji ter prispevek k razpravi o tovrstnih tožbah na ravni Evropske unije.

Statistični podatki v zadnjih letih namreč kažejo, da je Slovenija po številu SLAPP tožb na prebivalca v evropskem vrhu. Da so tovrstni postopki pri nas in na širšem področju Evropske unije (EU) v porastu in da so se na ta račun poslabšale razmere novinarskega dela, ocenjujeta tudi Svet Evrope in organizacija Civil Liberties Union for Europe. Do izraza pogosto prihaja predvsem potreba po dodatnem ozaveščanju medijskih pravnih služb in novinarjev samih o obstoju, razsežnostih in glavnih principih SLAPP tožb, kar bi v prihodnje omogočilo boljšo prepoznavo teh tožb. Do poročila Strateške tožbe za onemogočanje udeležbe javnosti: kako nanje strateško odgovoriti?, ki smo ga predstavili tudi v živo, lahko dostopate na tej povezavi.

Generalna skupščina OZN je dan svobode medijev razglasila že leta 1993, njegova trideseta obletnica pa naj za vse nas predstavlja še dodatno priložnost, da aktivno poudarimo pomen novinarskega dela za obstoj demokratične družbe. V zadnjem obdobju je bila tudi pri nas svoboda medijev večkrat izrazito na udaru, kar je izpostavilo potrebo po močnejših zakonskih varovalkah in po večji javni ozaveščenosti. Kot določen napredek, ki pripomore tudi k svobodnemu delovanju medijev, lahko morda prepoznamo nedavno sprejetje Zakona o zaščiti prijaviteljev kaznivih dejanj (ZZpri) in ratifikacijo Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov (Tromsø konvencija), pomembna pa bo njuna implementacija v vsakdanjo prakso. Za Transparency International Slovenia bo spremljanje medijske svobode tudi v prihodnje predstavljalo eno izmed prioritetnih področij našega dela.