Aktualno

Sprejemanje odločitev pri projektu Drugi tir mora biti transparentno

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) ob včerajšnji »predstavitvi« Zakona o gradnji in upravljanju drugega tira železniške proge Divača – Koper z odprtim pismom poziva pristojno ministrstvo, da zagotovi popolno in transparentno zakonodajno sled pri sprejemanju tega zakona. Drugi tir je zaradi svoje velikosti in pomembnosti projekt visokega tveganja. Za manjšanje in obvladovanje teh tveganj je zagotavljanje transparentnosti nujno, v nasprotnem primeru pa se nam lahko ponovi kakšna neprijetna zgodba iz preteklosti. Zakonodajna sled bo zagotovila možnost spremljanja vplivov na sprejemanje zakonodaje in sprejemanje drugih odločitev v okviru projekta Drugi tir, zagotovila kakovostnejšo pripravo zakonodajnega okvira in posledično omogočila smotrnejšo porabo davkoplačevalskih sredstev.
TI Slovenia se je za odprto pismo odločil zaradi nezadostne transparentnosti, ki jo trenutno zagotavlja zakonodajni okvir, ki ureja lobiranje v Sloveniji in zakonodajno sled. Čeprav že od leta 2014 opozarjamo na pomanjkljivosti zakonodaje, nismo v tem času zaznali nobenih znakov, da se bo stanje na področju lobiranja uredilo. A ob takem projektu je potrebno reagirati in zagotoviti nadstandardno transparentnost. Vlada je sicer sprejela uredbo o zagotavljanju t.i. zakonodajne sledi, vendar je ta nezadostna. Ministrstvo za infrastrukturo je sicer prijavljalo lobistične stike v zvezi z drugim tirom, a iz javne evidence ni mogoče razbrati dovolj podatkov o vsebini stikov in njihovih dejanskih vplivih na končno besedilo zakona.

Zakonodajna sled je običajno priloga k zakonu, ki razkriva vplive na nastanek besedila zakona in zagotavlja transparentnost dela zakonodajnega postopka, ki poteka izven neposrednega vpogleda zainteresirane javnosti. Pomaga zagotavljati, da vpliv posamičnih interesov in interesnih skupin na oblikovanje javnih politik in predpisov ni nesorazmeren. Omogoča ugotavljanje dejanskega in videza nasprotij interesov in viša zaupanje v zakonodajni postopek. TI Slovenia je v pismu izpostavil pet nujnih sestavin zakonodajne sledi, ki bi morale biti javno objavljene.