Aktualno

Rezultat podpisovanja zaobljube k transparentnosti in etičnosti

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) je ob začetku kampanje za volitve v Evropski parlament vse kandidatke in kandidate za evropske poslance v Sloveniji pozval k podpisu Zaobljube k transparentnosti in etičnosti.

Namen poziva je bil podpis zaobljube kandidatk in kandidatov k spodbujanju preglednosti, odgovornosti in integritete v javnih ustanovah ter pri izvajanju politik in sprejemanju zakonodaje.

»Zaobljuba kandidatov k transparentnosti in etičnosti je lahko za volivce koristna informacija, ko se odločajo o tem, komu bodo zaupali glas. Delo v Sloveniji izvoljenih evropskih poslancev in implementacijo zavez bomo v TI Slovenia in TI EU pozorno spremljali in o tem obveščali javnost,« pravi generalni sekretar Transparency International Slovenia Vid Tomić.

Zaobljubo smo v podpis posredovali 103 kandidatkam in kandidatom na 14 listah. Do postavljenega roka smo prejeli 66 podpisanih zaobljub (poglej poimenski seznam). Zaobljubo je torej podpisalo 64,1 % vseh kandidatk in kandidatov.

 

»Z odzivom kandidatov nismo povsem zadovoljni. Iz odstotka nepodpisanih zaobljub bi lahko sklepali, da tretjina kandidatov preprečevanja korupcije in zagotavljanja integritete ne vidi kot prednostno nalogo. Ob tem je bil na evropskih volitvah pred petimi leti odstotek kandidatk in kandidatov, ki so se zavezali k boju proti korupciji in spoštovanju načel transparentnosti, skoraj enak: 64,4 %. Lahko bi sklepali, da se politična kultura v tem obdobju ni spremenila, kar ni vzpodbudno. Sploh če k temu pristavimo, da je podpis zaobljube le začetek, ki mu morajo slediti dejanski ukrepi,« pravi Vid Tomić.

 Kaj so kandidatke in kandidati podpisali?

S podpisom so se kandidatke in kandidati za položaj evropskih poslancev zaobljubili, da bodo:

  • parlamentarne dejavnosti opravljali transparentno in etično.  Zato bodo javno objavljali podrobnosti o prejemkih in stroških, se sestajali le z registriranimi lobisti in podatke o sestankih objavljali na spletu;
  • spoštovali začasno prepoved poslovanja po prenehanju funkcije v Evropskem parlamentu. To pomeni, da v obdobju prejemanja začasnega nadomestila ob prenehanju mandata ne bodo neposredno ali posredno lobirali za organizacijo, vpisano v Registru za preglednost EU;
  • podpirali ustanovitev neodvisnega organa za etični nadzor, ki bo nadzoroval nasprotje interesov, pojav vrtljivih vrat in transparentnost lobiranja.

“V TI Slovenia menimo, da je bilo med predvolilno kampanjo o stališčih in konkretnih načrtih kandidatov in strank glede boja proti korupciji povedanega premalo. Tri točke zaobljube so bile primerno izhodišče za razvoj javnega diskurza o preprečevanju korupcije in zagotavljanju integritete v ustanovah EU. Želeli bi, da kandidati in stranke tem temam vsekakor namenijo več pozornosti,« dodaja Vid Tomić.

 

Transparency International meni, da morajo biti ustanove Evropske unije na področju integritete in transparentnosti zgled drugim. Od njih pričakujemo uveljavljanje vladavine prava; da preprečijo koruptivnim posameznikom in njihovemu nezakonito pridobljenemu denarju vstop v Unijo; da podprejo ustanovitev neodvisnega organa EU za etiko in da podpirajo zakonodajno transparentnost.

»Trenutno pojave vrtljivih vrat v Evropski komisiji nadzorujejo komisarji. Etična vprašanja glede dodatnega dela evropskih poslancev nadzirajo evropski poslanci. Učinkovit neodvisen organ EU za etiko bi z objavo podatkov o evropskih poslancih, komisarjih in funkcionarjih v odprtokodnem formatu zagotavljal večjo preglednost pri delu, predvsem pri lobiranju in sprejemanju zakonodaje. Predvsem pa vzpostavljal večjo odgovornost družbi, volivcem,« sklene Vid Tomić.

Več o zaobljubi »Podprimo integriteto« in predlogih za izboljšave preglednosti v EU ustanovah, ki so plod 25-letnih izkušenj gibanja Transparency International v boju proti korupciji, preberite tu v slovenščini in tu v angleščini. Besedilo zaobljube najdete tu.