our values

PRAVIČNOST

TI Slovenia

Izvajamo projekte in druge aktivnosti, ki prispevajo k boju proti korupciji, večajo transparentnost javnega delovanja ter krepijo integriteto pomembnih subjektov v družbi. Odzivamo se na aktualno dogajanje. Poročamo javnosti o lastnem delovanju. Spoznaj nas.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

ZAOBLJUBA OB EVROPSKIH VOLITVAH 2019: PODPRIMO INTEGRITETO

Avtor: Matilde Manzi, TI EU; Prevod: TI Slovenia

INTEGRITETA NA PRVEM MESTU

Letošnje volitve v Evropski parlament so priložnost za demokratično prenovo. Prenovo, ki bo postavila integriteto, odprtost in pravičnost v srce Evropske unije.

Transparency International poziva vse kandidate za položaje poslancev v Evropskem parlamentu in predsedovanje Evropski komisiji, da se zavežejo k dejavni vlogi pri tej prenovi, tako z lastnim delom kot delom ustanov, v katere želijo biti izvoljeni.

Avtorji ustanovne pogodbe Evropske unije so bili odločeni »odpraviti ovire, ki delijo Evropo«. Več kot 60 let pozneje, korupcija ostaja ena največjih ovir za uresničitev izvirne predstave o Uniji, ki temelji na vladavini prava, demokratičnem sodelovanju in družbeni pravičnosti. Korupcija ovira povečanja naložb in blaginje, poštene konkurence, inovacij, trajnostnega razvoja, varnosti in zaupanja v institucije. Morda najpomembnejše: korupcija spodbuja rastočo neenakost. Ta je ena največjih ovir, ki danes delijo prebivalce Evrope.

Evropska unija ima dolgo zgodovino spodbujanja dobrega upravljanja, vladavine prava in protikorupcijskih reform, predvsem kot del širitve Unije na jug in vzhod. Reforme, ki so jih države izvedle kot pogoj za članstvo, so pomagale omejiti korupcijo in izboljšale življenja najbolj ranljivih državljanov. Spodbudile so podobne pobude po Uniji, saj so vse države članice doživele resne in hude korupcijske škandale. A te pridobitve so krhke in spremenljive. Zahtevajo nenehno pozornost in obnavljanje.

Zato si je Transparency International za naslednjih pet let zastavil smel načrt, s katerim želi varovati vladavino prava in tiste, ki jo želijo braniti; načrt, ki bo preprečeval pokvarjenim posameznikom, da se okoriščajo s svoboščinami, namenjenim državljanom EU, ki spoštujejo zakone; načrt, po katerem bodo postale ustanove Evropske unije zgled drugim pri sprejemanju pravil z integriteto in transparentnostjo.

Naš načrt je smel, a tvoren in uresničljiv. Je del širšega programa reform, s katerim želimo: pokazati, da je Evropska unija v prvi vrsti sredstvo za varovanje temeljnih pravic njenih državljanov; in odstraniti ovire, ki zmanjšujejo njihove možnosti.

Naši predlogi za izboljšave so plod 25-letnih izkušenj v boju proti korupciji in globoke ter neomajne zaveze našemu poslanstvu. Trdimo, da je boj proti korupciji neločljivo povezan z varovanjem najbolj ranljivih ljudi v naši družbi in močno povezan z varovanjem človekovih pravic. Je temeljni kamen za doseganje prehoda k bolj trajnostni družbi in je bistven za vladavino prava in demokratične ustanove.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ŽELI, DA EVROPSKA UNIJA:

  • Uveljavlja vladavino prava v EU

V zadnjih letih smo bili v Evropski uniji priča nenehnemu in skrb zbujajočemu spodjedanju vladavine prava. Videli smo primere, ko je bila ogrožena neodvisnost sodstva; ko so določene države spodbujale ukrepe, namenjene ustrahovanju civilne družbe. Najbolj pretresljiva sta bila umora dveh pogumnih novinarjev zaradi preiskovanja korupcije. Evropska komisija mora narediti takojšnje in odločne korake k vnovični vzpostavitvi vladavine prava med državami članicami in zagotoviti spoštovanje načel in vrednot Unije.

Ukrepanje bi vsebovalo:

- zagotovila, da ima EK pristojnost začasno ukiniti dodeljevanje sredstev EU v primerih sistemske korupcije ali vztrajnih in resnih kršitev vladavine prava;

- objava rednih ocen koruptivnih tveganj v državah članicah za obveščanje mehanizmov sankcioniranja;

- dogovor o in implementacija Direktive o zaščiti prijaviteljev, ki bo zagotavljala visoko raven minimalnih varoval;

- zagotovila, da so določbe o zaščiti prijaviteljev, vsebovane v Direktivi o poslovnih skrivnostih in nacionalnih različicah te direktive, skladne z mednarodnimi načeli Transparency International.

  • Prepreči koruptivnim posameznikom in njihovemu nezakonito pridobljenemu denarju vstop v EU

Pred kratkim sprejeta 5. direktiva o preprečevanju pranja denarja je bila velik korak k temu, da postane EU bolj odporna proti pranju denarja. Ko zapremo  eno pot, zločinci in koruptivni ljudje iščejo drugo. Prodaje državljanstev in rezidentstva – znani kot programi »zlatih viz« - so postali cvetoč posel v EU. Ugotovili pa smo, da so za koruptivne posameznike in njihov umazan denar postali tudi lahka pot v EU.

Zaznavajoč posledice tega posla po vseh Uniji, zahtevamo, da EU ukrepa, oceni tveganja in določi minimalne dopolnjene standarde dolžne skrbnosti in integritete pri izvajanju evropskih programov zlatih viz. Da bi preprečili prihod koruptivnih posameznikom in njihovemu denarju v EU, zahtevamo sprejem zakonodaje, ki bi temeljila na »zakonu Magnitsky«, na ravni Unije. Ta bi prepovedala prihod kršiteljev človekovih pravic in koruptivnih funkcionarjev v EU in omogočila zamrznitev njihovih sredstev v EU.

Ukrepanje bi vsebovalo:

- enake standarde za delovanje t.i. programov »zlatih viz« po vsej EU;

- ukrepe za zagotovitev učinkovitosti javnih registrov dejanskega lastništva;

- ciljne popravke Direktive o odvzemu nezakonitega premoženja;

- ukrepe na ravni EU, ki bi kaznovali veliko korupcijo po vsem svetu.

  • Podpre ustanovitev neodvisnega EU organ za etiko

V zadnjih letih smo lahko spremljali težave zaradi pomanjkanja neodvisnega etičnega nadzora. Pojave vrtljivih vrat v Evropski komisiji nadzirajo delujoči komisarji. Etična vprašanja glede dodatnega dela evropskih poslancev nadzirajo evropski poslanci. Zato zahtevamo ustanovitev neodvisnega in z zadostnimi sredstvi podprtega organa za etiko EU, ki bo nadziral nasprotje interesov, pojave vrtljivih vrat in preglednost lobiranja v vseh ustanovah EU. Za takšno vlogo bi lahko okrepili Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF). Takšen organ bi:

- v primernem času objavil vse zbrane podatke o evropskih poslancih, komisarjih in funkcionarjih EU v odprtokodnem formatu;

- izdajal zavezujoča priporočila evropskim komisarjem in evropskim poslancem.

  • Podpira zakonodajno transparentnost

V interesu dostopnosti in preglednosti sprejemanja pravil EU, želimo da Svet Evropske unije zagotovi, da so stališča držav članic med pogajanji o  zakonodaji EU zabeležena in objavljena.

 

ZAOBLJUBA KANDIDATOV ZA EVROPSKI PARLAMENT

Transparency International poziva kandidatke in kandidate na evropskih volitvah, da se zaobljubijo, da bodo v primeru izvolitve:

  • parlamentarne dejavnosti opravljali transparentno in etično.  Zato bodo javno objavljali podrobnosti o prejemkih in stroških, se sestajali le z registriranimi lobisti in podatke o sestankih objavljali na spletu;
  • spoštovali začasno prepoved poslovanja po prenehanju funkcije v Evropskem parlamentu. To pomeni, da v obdobju prejemanja začasnega nadomestila ob prenehanju mandata ne bodo neposredno ali posredno lobirali za organizacijo, vpisano v Registru za preglednost EU;
  • podpirali ustanovitev neodvisnega organa za etični nadzor, ki bo nadzoroval nasprotje interesov, pojav vrtljivih vrat in transparentnost lobiranja.