Aktualno

Preprečevanje korupcije tudi pred volitvami ni prioriteta

Transparency International (TI) Slovenia ponovno opozarja na nepripravljenost za sprejem novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki bi vodila v izboljšanje normativnega okvira preprečevanja korupcije v Republiki Sloveniji. Novela ZIntPK je v Državnem zboru že prestala prvo branje in predstavitev mnenj strokovne javnosti iz katere je bilo jasno razvidno, da večina le-te podpira sprejem navedene novele. Politični akterji z zavlačevanjem sprejema novele ZIntPK vzdržujejo status quo in s tem ohranjajo luknje, ki onemogočajo učinkovito preprečevanje korupcije. Politike ponovno pozivamo, da novelo ZIntPK sprejme še v tem mandatu Državnega zbora. TI Slovenia že od septembra 2017 z odprtimi pismi opozarja na neodločnost pri sprejemanju nujnih sprememb protikorupcijske zakonodaje, ki se vedno bolj odmikajo.

Ob tem TI Slovenia opominja na lastne zaveze vlade Republike Slovenije, ki se je že v Programu ukrepov Vlade RS za preprečevanje korupcije za obdobje 2015-2016 zavezala, da bodo spremembe sprejete že do konca leta 2015, v novem programu (2017-19) pa se je ta rok zamaknil na december 2017. Tudi državljani pričakujejo od vlade bolj konkretne premike, saj jih je v lanski raziskavi Global Corruption Barometer več kot tri četrtine vprašanih menilo, da Vlada stori premalo na področju preprečevanja korupcije, kar Slovenijo uvršča na nezavidljivo drugo mesto v Evropi. Obenem TI Slovenia izpostavlja tudi opozorila o stanju korupcije v Sloveniji s strani mednarodne skupnosti in pomembnost krepitve neodvisnosti Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). ZIntPK predstavlja tudi pomemben zakonski okvir, na podlagi katerega deluje KPK.