Aktualno

Poziv kandidatom za EP k podpisu zaobljube k transparentnosti in etičnosti

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) je ob začetku kampanje za volitve v Evropski parlament kandidatke in kandidate za evropske poslance v Sloveniji pozval k podpisu Zaobljube k transparentnosti in etičnosti.

Osnovi namen poziva je podpis zaobljube kandidatk in kandidatov k spodbujanju preglednosti, odgovornosti in integritete v javnih ustanovah ter pri izvajanju politik in sprejemanju zakonodaje.

»Preveriti želimo, ali so se kandidati za poslance v EP pripravljeni zavezati k transparentnemu in etičnemu ravnanju v primeru izvolitve. Ob evropskih in državnozborskih volitvah leta 2014 je bila ta pripravljenost razmeroma visoka. Pričakujemo, da bodo zaobljubo podpisali vsi kandidati,« pravi generalni sekretar TI Slovenia Vid Tomić.

S podpisom se bodo kandidatke in kandidati za položaj evropskih poslancev zaobljubili, da bodo:

– parlamentarne dejavnosti opravljali transparentno in etično.  Zato bodo javno objavljali podrobnosti o prejemkih in stroških, se sestajali le z registriranimi lobisti in podatke o sestankih objavljali na spletu;

– spoštovali začasno prepoved poslovanja po prenehanju funkcije v Evropskem parlamentu. To pomeni, da v obdobju prejemanja začasnega nadomestila ob prenehanju mandata ne bodo neposredno ali posredno lobirali za organizacijo, vpisano v Registru za preglednost EU;

– podpirali ustanovitev neodvisnega organa za etični nadzor, ki bo nadzoroval nasprotje interesov, pojav vrtljivih vrat in transparentnost lobiranja.

»Gre za uresničevanje izvirnih idej o Evropski uniji: vladavina prava, demokratično sodelovanje, družbena pravičnost. Transparency International si želi, da so ustanove Evropske unije na področju integritete in transparentnosti zgled drugim. Transparency International EU je k podpisu pozval vodilne kandidate. Podpisali so jo »špicenkandidati« vseh evropskih političnih strank,« dodaja Tomić.

Več o zaobljubi »Podprimo integriteto« in predlogih za izboljšave preglednosti v EU ustanovah, ki so plod 25-letnih izkušenj gibanja Transparency International v boju proti korupciji, preberite tu v slovenščini in tu v angleščini.

Podpisane zaobljube TI Slovenia sprejema do vključno 20. 5. 2019. O odzivu kandidatov bomo javnost obvestili 22. 5. 2019. Tako želimo volivcem omogočiti dodatno obveščenost o zavezanosti kandidatk in kandidatov za evropske poslance k transparentnosti in etičnosti.