Aktualno

Poslanci se morajo seznaniti z vsemi vplivi pri pisanju osnutka zakona o igrah na srečo

Danes bo Odbor za finance Državnega zbora obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (v nadaljevanju predlog zakona). V Transparency International (TI) Slovenia že dlje časa spremljamo okoliščine sprejemanja predloga zakona.

Zaradi dvomov v transparentnost postopka oblikovanja predloga zakona pozivamo poslance, člane odbora za finance, naj se pred glasovanjem o vsebini dodatno prepričajo in zahtevajo več informacij o okoliščinah nastanka predloga.

»Od vložitve predloga zakona v parlamentarni zakonodajni postopek so se v medijih pojavili kritični zapisi in dvomi glede transparentnosti priprave zakona. To maje že tako nizko zaupanje javnosti tako v delo vlade kot delo parlamenta. Glede priprave predloga zakona na Ministrstvu za finance smo lahko prebrali medijske navedbe, da celo na samem ministrstvu nihče ne ve, kako so se sporne določbe znašle v zakonu,« je povedal Sebastijan Peterka, vodja projektov pri TI Slovenia.

V TI Slovenia iz dostopne dokumentacije ugotavljamo, da so se v javnosti pojavile vsaj tri različice zakona, nekatere rešitve in obrazložitve v različicah pa so si zelo različne, celo nasprotujoče. To je sicer ob usklajevanju in strokovnem dialogu popolnoma dopustno in razumljivo, a bi moral zakonodajalec jasno zabeležiti vplive na posamezne spremembe. Iz trenutno dostopnih gradiv vplivov na vse spremembe ni mogoče z gotovostjo identificirati. Niti pripombe deležnikov iz javne razprave ne razkrivajo, kdo je predlagal nekatere ključne rešitve zakona. Ena od bistvenih sprememb med prvo in poznejšimi različicami je dodatek, ki bi odpravil duopol na področju klasičnih iger na srečo in število prirediteljev z zdajšnjih dveh dvignil na pet.

Prav tako so javno dostopni podatki o lobiranju glede predloga zakona preveč skopi, da bi lahko iz njih prepoznali avtorja ali pobudnika sprememb.

»Igre na srečo imajo vpliv tudi na javno zdravje. Pri tako pomembnem zakonu ne sme biti dvoma, ali je prišlo do vpliva na pripravo predpisa na račun javnega interesa. Zato pozivamo odločevalce, da razjasnijo vse vplive na predlog in s tem povečajo zaupanje v zakonodajni proces,« je sklenil Peterka.

Transparency International Slovenia je opravil kratko analizo načina objave podatkov o poročanih lobističnih stikih glede novele ZIS. Določene nedoslednosti pri objavah podatkov, ki jih je TI Slovenia opisal že v študiji primera Zakonodajni postopek s področja omejevanja uporabe tobaka, so še vedno prisotne, in omejujejo možnosti javnosti, da bi ta s pomočjo podatkov spremljala vplive na odločitve v javnem pomenu.

No Excuse logotip
MZ logotip 1
Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije v sklopu projekta »Brez izgovora 2020 – 2022«