Aktualno

Pakt integritete podpisan

Transparency International (TI) Slovenia je danes z Ministrstvom za zdravje podpisalo Pakt integritete, ki se bo implementiral pri izvedbi projektov energetske prenove bolnišnic do leta 2020.
Ta korak predstavlja prvi primer uporabe tega protikorupcijskega mehanizma v Sloveniji, ki omogoča sprotno preverjanje vseh faz postopka, vključno s kriteriji natečaja, kot tudi izvajanje pogodbe med naročnikom in zasebnikom v praksi. »Pakt integritete je pogodba, ki jo podpišejo naročnik, ponudniki in neodvisni nadzornik javnega naročila ali javno-zasebnega partnerstva. S paktom širimo preprečevanje korupcije tudi na najbolj problematična področja, kjer odtekajo javna sredstva. Upamo, da bomo razširili uporabo tega preventivnega mehanizma tudi na druge postopke« je povedala mag. Simona Habič, predsednica TI Slovenia.

KAJ JE PAKT?

TI Slovenia pozdravlja pripravljenost Ministrstva za zdravje, ki se je odločilo zavezati k dodatnemu neodvisnemu nadzoru. Cilj pakta integritete je državljanom čim bolj omogočiti vpogled v porabo javnih sredstev in javne investicije, s tem celovitim mehanizmom pa zagotoviti čim bolj smotrno in pregledno porabo davkoplačevalskih sredstev. »Pakt integritete je preventivni mehanizem, ki deluje v realnem času. Vloga neodvisnega nadzornika, ki jo v tem primeru nosi TI Slovenia, je sprotno spremljanje vseh aktivnosti vpletenih strank in javnost z javnimi poročili obvešča o izvedbi pakta« pravi Sebastijan Peterka, vodja projekta Pakti integritete.
Velik poudarek Pakta integritete bo tudi na družbeni odgovornosti vseh vpletenih strank, vključno s vsemi ponudniki, ki bodo na razpisu za energetsko obnovo bolnišnic sodelovali. TI Slovenia bo z namenom obveščanja in ozaveščanja zasebnega sektorja o paktih integritete organizirala delavnice in predstavitve. Ponudnik in kasneje izvajalec pogodbe bo s pristopom k Paktu pokazal najvišjo stopnjo ozaveščenosti in pripravljenosti do poštenih poslovnih praks.
Ključen dejavnik Pakta integritete pri implementaciji nadzora predstavljajo državljani. Vključevanje širšega kroga deležnikov v pakt pomeni višjo stopnjo razumevanja in posledično zaupanja v postopke obnove bolnišnic, kot tudi lažje identificiranje potencialnih nepravilnosti. »S tem namenom bomo v TI Slovenia vodili širšo kampanjo za spremljanje implementacije Pakta integritete in spodbujali prijavo zaznanih nepravilnosti. Med ključnimi deležniki bomo izvedli več delavnic za opolnomočenje in ozaveščanje ter predstavili postopke varne prijave nepravilnosti«, je poudaril Peterka.

pakt podpis
Pakt integritete je preventivni protikorupcijski mehanizem, ki ga je razvila organizacija Transparency International v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in je bil uporabljen že v več kot 300 primerih. Trenutno se projekt izvaja v 11 državah EU na 17 različnih projektih.

 

BESEDILO PAKTA

 

logoEK pakti