Aktualno

Objava poročila - Transparentnost lokalnih volitev 2022

Objavljamo poročilo Transparentnost lokalnih volitev 2022, ki je nastalo na podlagi opazovanja zadnjih lokalnih volitev 2022 v 13 občinah ter raziskave vprašanj na širšem krogu občin.

Namen projekta Transparentnost lokalnih volitev 2022, ki ga je društvo Transparency International Slovenia izvajalo od avgusta 2022 do januarja 2024 in ki ga financira Veleposlaništvo Združenih držav Amerike (ZDA) v Republiki Sloveniji (RS ali Slovenija), je krepitev ravni integritete in transparentnosti glede lokalnih volitev v Sloveniji ter s tem povečanje odgovornosti lokalnih oblasti. Medtem ko je mogoče opaziti večji nadzor nadzornih organov nad volitvami in odločanjem na državni ravni, tudi medijev in splošne javnosti, je lokalna raven velikokrat spregledana, čeprav ima občuten vpliv na življenje državljanov in državljank oziroma občanov in občank.

Pri opazovanju volitev smo se osredotočili na tri vprašanja:

  • financiranje volilnih kampanj,
  • enakost volilne pravice ter
  • zastopanost spolov na lokalnih volitvah.

Metodologija projekta je obsegala

  • identifikacijo in izobraževanje prostovoljcev z ustreznim ugotavljanjem njihove neodvisnosti,
  • pregled relevantnih predpisov, ki se nanašajo na lokalne volitve oziroma področja, obravnavana v okviru projekta,
  • povezovanje z drugimi nevladnimi organizacijami in strokovnjaki,
  • pregled javno dostopnih podatkov in pridobivanje podatkov od državnih organov, kjer ti podatki niso dostopni širši javnosti, in
  • osveščanje ustreznih državnih organov in javnosti o zaznanih nepravilnostih in področjih, ki bi jih bilo glede na izsledke raziskave treba izboljšati.

Priprava tega poročila ne bi bila mogoča brez sodelavcev in sodelavk TI Slovenia, prostovoljcev in prostovoljk, drugih nevladnih organizacij in državnih organov ter agencij, ki so opravili ustrezno usposabljanje in podali relevantne informacije. Za njihovo sodelovanje se vsem najlepše zahvaljujemo.

Dodatek: Gradivo projekta je dostopno na eLearning portalu TI Slovenia.

Poročilo je bilo napisano v okviru projekta Transparentnost lokalnih volitev 2022, ki ga financira U.S. Embassy Ljubljana. Mnenja, ugotovitve in sklepi ali priporočila, izraženi v tem dokumentu, so mnenja avtorjev in ne odražajo nujno mnenj Ministrstva za zunanje zadeve Združenih držav Amerike.