Aktualno

Menedžerji z zgledom gradijo etično kulturo podjetja

Transparency International (TI) Slovenia je na drugem letnem Forumu poslovne integritete in transparentnosti s predstavniki zasebnega sektorja razpravljal o trendih etičnega vodenja podjetij ter pozitivnih vplivih takega vodenja na poslovno okolje. »Zasebni sektor ostaja pomemben partner pri vzpostavljanju integritete v družbi, veseli nas, da podjetja vsako leto več pozornosti namenijo tovrstnim vsebinam. To je znak, da želijo z nami soustvarjati svet brez korupcije« je povedala Simona Habič, predsednica TI Slovenia. Predsednica je še posebej izpostavila člane Foruma transparentnosti in integritete, ki jim je ob tej priložnosti podelila priznanja za zaveze k ustvarjanju poslovnega okolja brez korupcije.

Več o Forumu poslovne integritete in transparentnosti

Predstavnike zasebnega sektorja je s predavanjem in interaktivno delavnico skozi izzive pri vzpostavljanju integritete v podjetjih popeljal David Freel, profesor poslovnega kolidža Maxa Fisherja državne univerze v Ohiu. Ta je izpostavil pomembnost izgradnje etične kulture v podjetjih, saj sprejemanje posameznih mehanizmov ni dovolj. »Mednarodna izmenjava znanj na področju preventive je ključna, saj korupcija vse pogosteje poteka prek meja nacionalnih držav, zato se morajo podjetja temu karseda učinkovito zoperstaviti. Izkušnje iz tujine so zato zelo dobrodošle za večjo učinkovitost slovenskih podjetij« je še dodala Simona Habič. Raziskave kažejo, da niti polovica podjetij v Sloveniji ne uporablja nobenega mehanizma za upravljanje s tveganji, kar povečuje njihovo izpostavljenost.