Aktualno

Korupcijska tveganja pri javnih naročilih - kje na lestvici prioritet?

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) ugotavlja, da pripravljenost ministrstev za zmanjšanje korupcijskih tveganj v javnih naročilih in porabi EU sredstev ni na zadovoljivi ravni. Že od začetka aprila 2015 TI Slovenia po pristojnih državnih organih predstavlja Pakte integritete (PI), protikorupcijsko orodje, ki vključuje civilni nadzor nad porabo javnega denarja. Od najave projekta (19.3.2015) pa do danes je TI Slovenia aktivno predstavljal orodje in projekt preko dogodkov in sestankov in spodbujal organe, da se prijavijo nanj. »V TI Slovenia ugotavljamo, da je pripravljenost za uvajanje Paktov integritete različna, saj so nekateri pokazali pripravljenost za uvedbo, kar kažejo z resnimi nameni za prijavo. Na drugi strani pa nekatera ministrstva niso niti zagotovila pravega sogovornika, kaj šele pokazala interes za implementiranje PI v praksi« pravi generalni sekretar Vid Doria.

Pripravljenost na sodelovanje so pokazali na Ministrstvu za zdravje, hitro so se odzvali vabilu za sestanek, prav tako pa so sprožili vključujoči proces prijave. Tudi Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je aktivno spodbujala ministrstva k prijavi na razpis. »SVRK se po naših informacijah zaenkrat še ni odločil za prijavo na razpis, vendar upamo, da bo kot organ upravljanja uvidel priložnost za boj proti korupciji v javnih naročilih in se na razpis prijavil. Enako velja za Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo« je še dodal Doria.

Po drugi strani pa TI Slovenia v več kot dveh mesecih s strani Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za infrastrukturo še ni dobil priložnosti predstaviti PI. Ti ministrstvi sta v osnutku Operativnega programa 2014-2020 nosilca več projektov za porabo kohezijskih sredstev, ki so prednostni pri uvedbi PI. Zato je še posebej pomembno, da pristopita k prijavi na razpis. Ministrstvi naj bi sprejeli TI Slovenia z namenom seznanitve s projektom v prihodnjem tednu. Glede na kratek rok za prijavo pa upamo, da bosta ministrstvi še dovolj hitri pri identifikaciji in prijavi relevantnih projektov. »Ker praktično vse pomembne institucije in organi, vključno s Evropsko Komisij izpostavljajo, do so javna naročila v Sloveniji velik problem, bi pričakovali več sodelovanja z nekaterimi ključnimi organi. Predvsem pa pogrešamo proaktivnost nekaterih odločevalcev, ki bi spodbujali boljše prakse upravljanja z javnim premoženjem« še dodaja Doria.

Že 19. marca je Evropska komisarka za regionalno politiko Corina Creţu napovedala uvedbo paktov pri porabi sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada. V ta namen je EK objavila razpis, na katerega se morajo ministrstva prijaviti in s tem izraziti pripravljenost za sodelovanje in implementacijo PI v vsaj enem izmed prihodnjih projektov oz. javnih naročil, ki bodo (so)financirana iz EU sredstev. Prvi rok za prijavo se je že iztekel, podaljšani rok pa se hitro bliža, saj je to že 9.7.2015.

logo ip