Aktualno

Konferenca: Transparentnost porabe javnih sredstev

Transparency International Slovenia vabi na konferenco Kako transparentna je poraba javnih sredstev?, ki bo potekala v petek 27. 11. 2015 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Prijava na dogodek je obvezna, prijavni obrazec je dostopen TU.

Transparentna poraba javnih sredstev je temelj za pravilno poslovanje države. Izkušnje kažejo, da se pri porabi javnih sredstev pogosto pojavljajo številne nepravilnosti, goljufije, nedovoljen prenos javnih sredstev za izvajanje tržne dejavnosti in korupcija.

V Republiki Sloveniji se prek javnih naročil porabi približno 12 % BDP (približno 4 milijarde EUR), Evropska unija in neodvisne organizacije pa pri porabi javnih sredstev prek javnih naročil skozi raziskave ugotavljajo velika korupcijska in druga tveganja. Netransparentna poraba javnih sredstev se pogosto pojavlja tudi v primeru izvajanja tržne dejavnosti izvajalcev javnih služb, zato je potreben razmislek o novi pravni ureditvi tega področja.

Nepravilna in netransparentna poraba javnih sredstev imata negativne posledice in vpliv na državni proračun in poslovno okolje ter tako posledično na vsakega državljana. Kljub visoko postavljenim prednostnim nalogam poglobljene in celostne obravnave o transparentnosti in integriteti na področju javnih sredstev v Sloveniji še ni bilo. Zato je glavni namen konference zbrati in zbližati vodilne ustanove in posameznike, ki odločajo o načinu porabe javnih sredstev, podjetij, ki sodelujejo v postopkih oddaje javnih naročil in koncesij, ter praktikov s področja boja proti korupciji in nadzora nad porabo sredstev, da se celovito pogovorijo o izzivih in predvsem potrebnih izboljšavah za rešitev gordijskega vozla, ki se imenuje javna naročila v Republiki Sloveniji.
Sledili bodo štirje vsebinski paneli:
Konkretni primeri kršitev transparentnosti pri javnih naročilih in podeljenih koncesijah
Tveganja pri izvajanju tržne dejavnosti izvajalcev javnih služb in avtorskih honorarjev
Koliko nas stane kartelno dogovarjanje ponudnikov v okviru javnih razpisov?
Uporaba orodij za večjo transparentnost porabe javnih sredstev
jn front
program