Aktualno

Javna naročila brez konkurence – primer merilnikov hitrosti

Transparency International (TI) Slovenia v študiji nakupov merilnikov hitrosti (radarjev) v postopkih javnega naročanja ugotavlja visok delež naročil z le eno prejeto ponudbo, in sicer kar 75 %.
TI Slovenia je v analizi štiriindvajsetih nakupov merilnikov hitrosti pri šestih naročnikih ugotovil, da je v , torej treh četrtinah vseh primerov, analiziranih nakupov naročnik prejel le eno ponudbo. To se je dogajalo kljub temu, da je bilo na trgu v večini primerov prisotnih več ponudnikov.

single radar»Pereči problematiki javnih naročil z eno ponudbo morajo pristojni državni organi posvečati bistveno več pozornosti. Sploh v primerih, ko naročniki prejemajo eno ponudbo v tako visokem deležu, kot pri merilnikih hitrosti. Naročila z le eno prejeto ponudbo predstavljajo tveganje za učinkovito in gospodarno rabo javnih sredstev,« je povedal Vid Tomić, generalni sekretar TI Slovenia.

V Sloveniji je število javnih naročil z le enim ponudnikom kažejo podatki Evropske komisije. Na to je Slovenijo Evropska komisija opozorila večkrat tudi v rednih poročilih o stanju v državi. »Pričakujemo, da bodo pristojni še podrobneje raziskali vzroke za takšno prakso. Ta Slovenijo uvršča med slabše države v Evropski uniji. K temu prispevajo tudi neodgovorni naročniki. Nekateri denimo objavljajo razpise s kratkimi roki v prazničnih obdobjih. Takrat število naročil z eno ponudbo še dodatno naraste,« je dodal Vid Tomić. Naročniki bi si morali prizadevati za karseda visoko število ponudb, saj se s tem bistveno povečujejo možnosti za izbiro kakovostnih in ugodnih artiklov oz. storitev. To ima pozitiven vpliv tudi na javne storitve, ki jih naročniki izvajajo.
TI Slovenia med drugim navaja, naj podrobnejšim analizam stanja sledijo primerni ukrepi za zagotavljanje konkurenčnosti v javnih naročilih z ustreznim usposabljanjem kadrov naročnikov, rednim izvajanjem analiz razmer na trgu za konkretne predmete javnega naročanja ter drugi potrebni ukrepi. Prav tako TI Slovenia med priporočili poziva Računsko sodišče, naj revidira poslovanje naročnikov merilnikov hitrosti in ugotovi pravilnost ter smotrnost ravnanja pri konkretnih javnih naročilih, saj so se glede tega pri posameznih razpisih že pojavljali dvomi.

single bid

 

logoEK pakti