Aktualno

Gospodarstveniki o vodenju, ki spodbuja etično ravnanje

Transparency International (TI) Slovenia je tudi letos pripravil osrednji letni dogodek Forum poslovne integritete in transparentnosti. Dogodek je potekal četrto leto zapored, osrednja povezovalna tema letošnjega Foruma so načini in procesi vodenja, ki spodbujajo etično ravnanje zaposlenih.

»Letošnja tema je bila za podjetja zelo pomembna, ker jim lahko zagotovi prednosti pred podjetji, ki morda ne postavljajo etičnega ravnanja v ospredje. A mnogo dejstev govori v prid spodbujanju etičnega ravnanja, torej tako z vidika poslovanja oziroma ustvarjanja dobička kot varovanja ugleda. Veseli nas, da je število gospodarskih družb, ki to razume in se Foruma udeleži, vsako leto večje,« pravi Vid Tomić, generalni sekretar Transparency International Slovenia.

Osrednji gost dogodka je bil avstrijski strokovnjak s področja preprečevanja korupcije Martin Kreutner. Etishpere Institute ga v letih 2014 in 2015 zaradi njegovega dela pri Mednarodni akademiji za boj proti korupciji in prizadevanj za izboljšanje blaginje ljudi po svetu zaradi njegovega dela pri Transparency International in drugih svetovnih organizacijah uvrstil med sto najbolj vplivnih ljudi s področja poslovne etike.

Več utrinkov s Foruma 2019

Martin Kreutner je udeležencem Foruma predstavil izzive in rešitve pri spodbujanju etičnega vedenja zaposlenih: zakaj imajo etična podjetja višje ekonomske kazalnike, kakšni so procesi, ki v podjetju spodbujajo višje etične standarde, kako se jih prenaša na zaposlene, in kaj lahko managerji storijo, da si zaslužijo zaupanje ter kako lahko organizacije preprečijo kršitve in upravljajo tveganja za ugled.

forum 2019 kreutner »Zagotavljanje skadnosti ni tek na kratke proge, je maraton. Z vključitvijo tega področja v Cilje trajnostnega razvoja Organizacije združeniih narodov imajo vsi sektorji naše družbe, tudi poslovni svet, nalogo bistveno zmanjšati vse pojavne oblike korupcije in podkupovanja. Skupaj s Transparency International kot eno vodilnih sil na tem področju, moramo poskrbeti, da bodo vsi ljudje, podjetniki in uslužbenci, deležni pozitivnih učinkov, ki jih prinaša čisto poslovanje,« je povedal osredji gost Martin Kreutner.

Polona Pergar Guzaj, predsednica Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenskega inštituta in članica nadzornega odbora Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar ACFE Slovenije, je predstavila vpliv upravljanja tveganj na odločitve vodstva in zaposlenih. Predstavila je primere dobrih in slabih praks načinov vodenja, ki spodbujajo zaupanje zaposlenih.

Vasja Čepič, pravnik pri TI Slovenia, je predstavil izzive pri vzpostavitvi oziroma zagotavljanju linije za prijave sumov nepravilnosti v gospodarskih družbah.

Udeleženci dogodka so se po predavanjih udeležili delavnic, na katerih so izmenjali mnenja o kodeksih etike, skladnosti, in drugih orodjih za preprečevanje neetičnih ravnanj, o pravilnih načinih implementacije in tveganjih nepravilnih načinov vodenja, katerih posledica je slabše poslovanje gospodarske družbe.

Kaj je Forum poslovne integritete in transparentnosti?

Forum poslovne integritete in transparentnosti pod okriljem Transparency International Slovenia povezuje podjetja in druge deležnike, omogoča sodelovanje in izmenjavo dobrih praks in tako zagotavlja bolj učinkovito preprečevanje nezakonitih in neetičnih ravnanj na vseh področjih poslovanja. Forum poslovne integritete in transparentnosti podjetjem nudi pomoč pri zagotavljanju višje stopnje transparentnosti in pri vzpostavitvi ter oblikovanju etičnih programov. Ponuja konkretna orodja za višjo stopnjo integritete ter preprečevanje neetičnih ravnanj in korupcije.

Da bi bili programi integritete učinkoviti, je potrebna večja ozaveščenost vodstev podjetij, kadrovskih služb in zaposlenih o etiki in integriteti pri poslovanju. Pri tem je izjemnega pomena povezovanje zainteresiranih podjetij in drugih deležnikov ter izmenjava izkušenj, kar TI Slovenia omogoča partnerjem v okviru Foruma poslovne integritete in transparentnosti.