Aktualno

Gospodarstveniki na tretjem Forumu poslovne integritete in transparentnosti o učinkovitejšem preprečevanju korupcije v podjetjih

Transparency International (TI) Slovenia je tudi letos pripravil osrednji letni dogodek Forum poslovne integritete in transparentnosti. Dogodek, ki je potekal 7. novembra 2018 v Ljubljani, je bil namenjen krepitvi veščin gospodarstvenikov za učinkovitejše preprečevanje korupcije v podjetjih.

Forum je potekal tretje leto zapored. Osrednja povezovalna tema letošnjega Foruma so bili mehanizmi za obvladovanje korupcijskih tveganj v gospodarstvu. Dogodka se je udeležilo 40 partnerjev Foruma, predstavnikov podjetij in drugih gostov. Prisluhnili so več predavateljem in spoznali projekte, ki jih izvaja TI Slovenia.
Dr. Samo Bardutzky, član upravnega odbora TI Slovenia, je v uvodu pozdravil udeležence Foruma: »Partnerji Foruma poslovne integritete in transparentnosti in predstavniki podjetij, ki ste danes tukaj, igrate pomembno vlogo: povečujete zavedanje in vpliv na vzpostavitev sistema vrednot, ki temelji na transparentnem in odgovornem delovanju poslovnih subjektov. Na ta način lahko dosegamo sistemske spremembe, ki bodo omogočale učinkovitejši nadzor, in s tem preprečevanje korupcijskih ravnanj.«

Letošnji osrednji gost g. Philippe Montigny je udeležencem predstavil prvi mednarodni standard za preprečevanje podkupovanja ISO 37001. Philippe Montigny je soavtor omenjenega ISO standarda in nekdanji član urada generalnega sekretarja Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Izjava Philippea Montignyja: »Standard ISO 37001 je namenjen vsem javnim, zasebnim in neprofitnim organizacijam ne glede na njihovo velikost. Uvedba standarda ISO 37001 je eden od načinov, s katerim organizacije navzven sporočajo svojo zavezanost preprečevanju korupcije in spodbujanju etičnega ravnanja v poslovnem okolju«.

Dr. Sandra Damijan z Ekonomske fakultete je predstavila najpogostejše korporativne prevare in njihov vplivi na poslovanje, ob tem pa povedala: »Globalizacija je zaradi vedno večjega števila akterjev v poslovanju, napredka na področju komunikacij in transporta vplivala na povečanje tveganj in možnosti za nastanek prevar. Stopnja prevar ne kaže znakov upočasnitve, napredki v tehnologiji bodo zgolj omogočali drugačne oblike. Po drugi strani pa dejansko imamo regulatorno konvergenco in možnost lažjega sodelovanja med organi pregona, tudi lažjega pretoka informacij. Vprašanje je, kakšna je učinkovitost slednjega. Gospodarske družbe bodo same morale ustrezno obvladovati tovrstna tveganja, prepoznati opozorilne znake ter se ustrezno odzvati predvsem ob vstopu na nove trge, še posebej, če so to trgi z višjo stopnjo korupcije«.

Kako preventivni protikorupcijski mehanizem Pakt integritete deluje v praksi, je na včerajšnjem dogodku predstavil Vasja Čepič iz TI Slovenia na primeru energetske obnove splošne bolnišnice Trbovlje. Pakt integritete v mednarodni praksi predstavlja pogodbo, ki jo podpišejo naročnik, ponudniki in neodvisni opazovalec javnega naročila. Pakt pa se lahko uporablja tudi za druge oblike naročil, ne samo za javna naročila, kot so javna zasebna partnerstva in koncesije. »Projekt Pakti integritete je izjemna priložnost, da osvetlimo in javnosti približamo postopke javnega naročanja. Zaupanje v porabo javnega denarja je mogoče povrniti le z večjo transparentnostjo in preglednostjo celotnega procesa. Pakt je v Sloveniji prvič uporabljen prav pri obnovi energetski sanacije Splošne bolnišnice Trbovlje, TI Slovenia pa je kot neodvisni opazovalec vključena v vse faze postopka. Glede na to, da Slovenija za javna naročila nameni okoli štiri milijarde evrov javnega denarja letno, sta transparentnost ter aktivno vključevanje civilne družbe v spremljanje porabe javnih sredstev velikega pomena.«

Udeleženci Foruma so se po predavanjih udeležili letošnjih štirih delavnic na tematike prednosti in vpeljave mednarodnega standarda za preprečevanje podkupovanja ISO 37001, obvladovanj korupcijskih tveganj pri javnem naročanju, poslovne etike in odgovornega lobiranja v gospodarstvu, ter desetih protikorupcijskih načel za podjetja v državni lasti. Namen teh delavnic je bil krepitev veščin za učinkovitejše preprečevanje korupcije.
Kaj je Forum poslovne integritete in transparentnosti?

Forum poslovne integritete in transparentnosti pod okriljem Transparency International Slovenia povezuje podjetja in druge deležnike, omogoča sodelovanje in izmenjavo dobrih praks in tako zagotavlja bolj učinkovito preprečevanje nezakonitih in neetičnih ravnanj na vseh področjih poslovanja. Forum podjetjem nudi pomoč pri zagotavljanju večje transparentnosti in pri vzpostavitvi ter oblikovanju etičnih programov. Ponuja konkretna orodja za višjo stopnjo integritete ter preprečevanje neetičnih ravnanj in korupcije.

Da bi bili programi integritete učinkoviti, je potrebna večja ozaveščenost vodstev podjetij, kadrovskih služb in zaposlenih o etiki in integriteti pri poslovanju. Pri tem je izjemnega pomena povezovanje zainteresiranih podjetij in drugih deležnikov ter izmenjava izkušenj, kar TI Slovenia omogoča partnerjem v okviru Foruma poslovne integritete in transparentnosti.

Več o Forumu poslovne integritete in transparentnosti