Aktualno

EU objavila nove standarde poročanja o trajnostnosti – in integriteti

Evropska komisija je 31. julija objavila Evropske standarde poročanja o trajnostnosti (ESRS), skladno s katerimi bodo morala »velika ter mala in srednja podjetja, ki kotirajo na borzi, ter obvladujoča podjetja velikih skupin, v poseben oddelek svojega poslovnega poročila vključiti informacije, potrebne za razumevanje vplivov podjetja na trajnostnostne zadeve, in informacije, potrebne za razumevanje, kako trajnostnostne zadeve vplivajo na razvoj, uspešnost in položaj podjetja«.

Standarde lahko vidimo kot korak v smeri višanja transparentnosti delovanja podjetij, saj bodo informacije, »potrebne za razumevanje vplivov podjetja na trajnostnostne zadeve, in informacije, potrebne za razumevanje, kako trajnostnostne zadeve vplivajo na razvoj, uspešnost in položaj podjetja«, za omenjene kategorije podjetij zdaj v uniformirani obliki na voljo javnosti.

Pri tem gre za informacije v zvezi z varovanjem okolja, človekovih in socialnih pravic, pa tudi informacije o ukrepanju posameznih podjetij v smeri preprečevanja korupcije in podkupovanja ter za višjo stopnjo integritete. To pomeni, da bodo podjetja obvezana te tematike začeti obravnavati še bolj resno kot doslej in da se bodo morala tudi pogosteje povezovati s strokovnjaki z naštetih področij. Med drugim bodo morala poročati o uvedbi in rabi notranjih mehanizmov za poročanje nezakonitih in neetičnih dejanj, o usposabljanju delavcev za spopadanje s to problematiko, o potencialnih razlogih za neizvajanje tovrstnih dejavnosti in o načrtih za izvajanje v prihodnje.

Velja še poudariti, da pri vprašanjih integritete in preprečevanja korupcije ne gre zgolj za vprašanje upravljanja, pač pa za izgradnjo organizacijske kulture.

Uredbo o dopolnitvi Direktive glede standardov lahko preberete na tej povezavi.

Opomba: Podrobneje bomo o tej tematiki govorili na 8. Forumu poslovne integritete in transparentnosti, ki bo 21. novembra 2023 v Ljubljani.