Aktualno

Dobra praksa pri javnih naročilih nastaja v Trbovljah – s Paktom integritete

Transparency International (TI) Slovenia objavlja prvo poročilo o neodvisnem opazovanju izvedbe javnega naročila pri energetski sanaciji Splošne bolnišnice Trbovlje (SBT). Poročilo povzema in ocenjuje potek prve faze projekta obnove, ki se je pričela v začetku leta 2016. Gre za opazovanje poteka javnega naročila v začetni fazi, ki je javnosti praviloma najmanj vidna. V njej naročnik izvaja prvotne aktivnosti, ki pa pozneje bistveno vplivajo na samo javno naročilo. S tem poročilom lahko osvetlimo potek te javnosti nekoliko manj vidne ali poznane faze javnega naročanja. Zaupanje v porabo javnega denarja je mogoče povrniti le z večjo transparentnostjo in preglednostjo celotnega procesa.

TI Slovenia v poročilu obravnava t.i. prvo fazo priprave javnega naročila, med katero naročnik izvaja aktivnosti, ki kasneje bistveno vplivajo na samo naročilo. V tej fazi naročnik identificira potrebe, analizira trg, določi cilje in obseg javnega naročila, s tem pa postavi temelje, ki so pomembni za kasnejšo izvedbo. V vsaki fazi javnega naročila se srečujemo z drugačnimi tveganji. Naročnik mora z upoštevanjem postopkov in najboljših praks ta tveganja manjšati ter aktivno preprečevati, s tem pa stori največ za smotrno porabo javnih sredstev. TI Slovenia je opazoval celotno prvo fazo, tudi tiste korake, ki so bili izvedeni še pred podpisom Pakta integritete dne 24. 11. 2016. Na podlagi spremljanja poteka javnega naročila v trboveljski bolnišnici je TI Slovenia podal dve priporočili, v želji po vzpostavitvi dobre prakse za prihodnost: izvajanje recenzij projektne dokumentacije in bolj dosledno upoštevanje projektnih časovnic. 

TI Slovenia s svojimi aktivnostmi glede sanacije seznanja lokalno skupnost, ki ji je investicija namenjena, zato so podrobnejše informacije o projektu od prejšnjega tedna izobešene v okolici bolnišnice ter tako na voljo vsem mimoidočim. Prav tako pa so na gradivih navedeni komunikacijski kanali za posameznike, ki bi želeli z informacijami prispevati k boljši izvedbi Pakta integritete.

Več o Paktih integritete

DSC09657 Edit

logoEK pakti