our values

PRAVIČNOST

TI Slovenia

Izvajamo projekte in druge aktivnosti, ki prispevajo k boju proti korupciji, večajo transparentnost javnega delovanja ter krepijo integriteto pomembnih subjektov v družbi. Odzivamo se na aktualno dogajanje. Poročamo javnosti o lastnem delovanju. Spoznaj nas.

O korupciji

Vas zanima kaj je korupcija ali pa se želite seznaniti s katerim izmed področij podrobno? Ponujamo odgovore na pereča vprašanja o korupciji in transparentnosti.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Postani član

Transparency International Slovenia se zavzema za pošteno in pravično družbo brez korupcije, kjer integriteta posameznika predstavlja vrednoto. Kot polnopravni član največje mednarodne organizacije za boj proti korupciji Transparency International naše delovanje opredeljujejo transparentnost, odgovornost, integriteta, pogum, pravičnost, demokratičnost in poštenost.

Pred podpisom pristopne izjave si preberite STATUT društva in ETIČNI KODEKS. Izpolnjeno PRISTOPNO IZJAVO ter podpisan ETIČNI KODEKS pošljite na naslov: Transparency International Slovenia, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana. Vaša vloga bo obravnavana po postopku opredeljenem v statutu društva.

Letna članarina znaša 30,00 EUR, za študente in upokojence pa 10,00 EUR. Članarina se plača po potrditvi članstva.