our values

PRAVIČNOST

Delavnica za novinarje: uporaba IT za raziskovanje baz podatkov

Vse več novinarskih zgodb se skriva v bazah podatkov, ki so vse bolj odprte in omogočajo vse več obdelave. Za brskanje, analiziranje in grajenje zgodb so za delo z bazami podatkov potrebna znanja informacijskih tehnologij. TI Slovenia si prizadeva za večjo stopnjo uporabe baz podatkov ter s tem namenom organizira delavnico za novinarje, kjer bodo predstavljena orodja za obdelavo podatkov. Z udeležbo boste pridobili znanja, s katerimi boste lahko nadgradili svoje novinarsko delo.

Delavnica bo potekala v petek 26.5.2017 od 9 do (približno) 16 v prostorih zavoda Simbioza Genesis (Dunajska 22, Ljubljana).

Program bo obsegal vpogled v dve orodji za obdelavo baz podatkov:

1. Napredne funkcije Excel-a - dr. Ana Slavec (Arhiv družboslovnih podatkov)
Uporaba nekaterih bolj zahtevnih funkcij s katerimi lahko na različne načine obdelujemo javno dostopne baze podatkov .

2. Uvod v PostgreSQL - dr. Matej Kovačič (Inštitut Jožef Stefan)
Osnove uporabe tega odprtokodnega orodja s katerim lahko učinkovito obdelujemo predvsem večje baze podatkov, ki jih z drugimi orodji ne moremo obdelati.

Za prvi del je zelo zaželeno osnovno znanje uporabe orodja Excel, za drugi del predznanje ni potrebno.

Delavnica je brezplačna, prav tako bo za udeležence zagotovljeno kosilo. Zagotovljeno bo omejeno število računalnikov, udeleženci lahko prinesejo tudi svoje prenosnike. 

Število mest je omejeno, zato je prijava obvezna na spodnjem obrazcu.

 ca za novinarje: uporaba IT za raziskovanje baz podatkov  

logoEK pakti

Supported [in part] by a grant from the Foundation Open Society Institute in cooperation with the Fiscal Governance Program of the Open Society Foundations.