Aktualno

Zaključili smo projekt Krepitev zaščite prijaviteljev korupcije in neetičnih dejanj

acf slo

Transparency International (TI) Slovenia je v ponedeljek, 28. 11. 2022 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije organiziral Zaključno konferenco projekta Krepitev zaščite prijaviteljev korupcije in neetičnih ravnanj. Dogodek je potekal v hibridni obliki.

V luči prihajajočega Zakona o zaščiti prijaviteljev in projekta v iztekanju je bila povezovalna tema dogodka predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev, ki je trenutno v obravnavi v Državnem zboru, ter učinkovita zaščita prijaviteljev s poudarkom na izpostavljanju dobrih praks.

Udeležence je ob začetku dogodka nagovorila Neža Grasselli, predsednica TI Slovenia. Poudarila je, da je zaščita prijaviteljev oziroma žvižgačev in vzpostavljanje notranjih mehanizmov za prijave nepravilnosti pomembna tako za potencialne prijavitelje kot za podjetja in organizacije, saj so prijavitelji tisti, ki omogočajo najhitrejše in neučinkovitejše odkrivanje nepravilnosti.

Mag. Nina Koželj, generalna direktorica Direktorat za kaznovalno pravo in človekove pravice na Ministrstvu za pravosodje je v pozdravnem nagovoru izrazila, da je cilj vseh nas, da se nepravilnosti prijavijo in da pride do njihove odprave. Zakon, da bo toliko pomemben kot bo zaživel v praksi. Obenem je izpostavila pomen tovrstnih dogodkov, ki so namenjeni ozaveščanju javnosti o obstoju predlaganega zakona in njegovem namenu.

Sledil je panel nekaterih ključnih deležnikov na področju zaščite prijaviteljev suma nepravilnosti.

Marie Terracol, vodja za zaščito žvižgačev pri Transparency International je predstavila notranje mehanizme za prijavo suma nepravilnosti. Med drugim je izpostavila pomembnost notranjih mehanizmov, saj je prijava suma nepravilnosti najbolj učinkovita metoda za razkrivanje korupcije in drugih kriminalnih dejanj (wrongdoing). Pravi, da so organizacije najboljše mesto, kjer se lahko ukvarjajo z nepravilnostmi, ki so zaznane znotraj organizacije. Obenem je opozorila na povračilne ukrepe zoper prijaviteljev, ki se pogosto enačijo z povračilnimi ukrepi na delovnem mestu.

Konference se je udeležil tudi Višji svetnik za upravne in sodne zadeve na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) Gregor Pirjevec. V svoji predstavitvi se je dotaknil zunanjih mehanizmov za prijavo sumov nepravilnosti, ki že obstajajo – institucij in uradov – ter poudaril pomen sprejetja predloga Zakona o zaščiti prijaviteljev, ki bo nadgradil v praksi nezadosten obstoječi sistem. Zaveda se, da bo KPK po predlogu zakona dobila številne nove pristojnosti, ki bodo njeno aktivno vlogo na področju zaščite prijaviteljev še povečale.

Panel je zaključila Anuška Delić, ustanoviteljica in urednica Oštro, Center za preiskovalno novinarstvo v jadranski regiji, ki je spregovorila o tem, kako se pri njihovem mediju odzivajo na prejete informacije o nepravilnostih. Poudarila je, da je za novinarje žvižgač enako viru informacij. Ne razlikujejo med žvižgačem in virom, le med dobrim in slabim virov. Če je oseba žvižgač, se presoja glede na okoliščine.

Sledila je predstavitev dela TI Slovenija na področju žvižgaštva, tako v vlogi zagovornika, informatorja kot zaščitnika žvižgačev. Delo TI Slovenia sta predstavila generalna sekretarka TI Slovenia Maruša Babnik, ki je dogodek tudi moderirala, ter Vasja Čepič pravnik pri TI Slovenia. Med drugim so udeleženci izvedeli več o rešitvah, kot je nastajajoča Linija Spregovori!, ki lahko pripomorejo k vzpostavitvi delujočih mehanizmov zaščite in oblikovanju kulture prijavljanja nepravilnosti v podjetju ali organizaciji.

Jutranjemu panelu je sledila dobro sprejeta delavnica Žvižgači in prijava suma nepravilnosti, v izvedbi Vasje  Čepič in Anuške Delić.