Aktualno

Z Zakonodajnim monitorjem do celovitejšega vpogleda v sprejemanje zakonodaje

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) z novo platformo Zakonodajni monitor omogoča edinstven vpogled v sprejemanje zakonodaje v Sloveniji in pregled aktivnosti poslancev Državnega zbora. Z združevanjem in enostavnejšim prikazom različnih baz podatkov vsakomur predstavlja zakonodajni postopek posameznega zakona preko obravnav na sejah Državnega zbora, vključno z glasovanji in izjavami poslancev. »Zakonodajni monitor je poizkus civilne družbe, da sama zagotovi boljši vpogled v sprejemanje zakonodaje in predstavlja prvi korak pri vzpostavitvi celovite zakonodajne sledi , ki brez uporabe novodobnih IT tehnologij ne more obstajati« pravi generalni sekretar Vid Doria.

Pobuda za nastanek takšne platforme je rezultat niza nepopolnih, neprimernih in nepreglednih baz podatkov, ki ne omogočajo preprostega vpogleda v postopke sprejemanja zakonodaje, prav tako pa so informacije povezane s sprejemanjem le-te razpršene in slabo dostopne. S tem ne izpolnjujejo svojega namena in ne prispevajo k višanju vključenosti državljanov v odločevalske procese. Dodaten izziv predstavlja dejstvo, da so podatki objavljeni v formatih, ki niso primerni za nadaljnjo uporabo. »Odgovorne pozivamo, da tehnološkemu razvoju primerno omogočijo dostop do razpoložljivih baz podatkov in jih objavijo v strojno berljivem formatu. Le na takšen način bo omogočeno, da se ti podatki kakovostno uporabijo in omogočijo vpogled v sprejemanje predpisov. Še vedno se namreč srečujemo s pomanjkanjem pripravljenosti državnih organov pri omogočanju dostopa do podatkov, ki bi vodili v večjo transparentnost delovanja javnega sektorja« dodaja Doria.

Za zagotavljanje celostne zakonodajne sledi je prav tako nujno potrebno, da pripravljalci predpisov vsak posamezen predlog opremijo s prilogo, ki vsebuje vse informacije o piscih posameznih delov teh predpisov, kdo je sedel v posvetovalnih, delovnih in ad-hoc strokovnih skupinah, ki sodelujejo v prvih fazah nastanka predpisov. »Brez sprememb nekaterih zakonov popolne zakonodajne sledi ni mogoče doseči. Vlada in Ministrstvo za javno upravo morata s spremembo določb o lobiranju v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije omogočiti javnost vseh stikov lobistov in drugih deležnikov z odločevalci, omogočiti vpogled v vpliv teh oseb na odločevalce ter omogočiti obdelavo teh podatkov« navaja Doria.

Z dostopom do informacij povečujemo tudi vključenost vseh članov družbe v njene ključne procese, s transparentnostjo pa se povečuje zaupanje v institucije države. »Vsakdo mora imeti dostop do ključnih informacij o tem, kdo vpliva na njegovo življenje. Tudi zaradi tega smo se odločili predstaviti lobiranje malo drugače, z animiranim filmom Kdo vpliva? Imaš pravico vedeti!. S takšnim načinom širjenja zavedanja o pomembnosti poročanja lobističnih stikov želimo z znanjem opolnomočiti vsakega posameznika« je še dodal Doria.