Aktualno

Vabilo na zbor članov 2021

Spoštovani članice in člani Transparency International Slovenia,

 

Na podlagi 17. in 18. člena statuta Transparency International Slovenia vas obveščam, da bo v ponedeljek, 29. 3. 2021, z začetkom ob 17. uri potekal redni Zbor članov Transparency International Slovenia. Zaradi epidemije in povezanih ukrepov bo zbor potekal preko spleta – online (video povezava in glasovanje preko spletne platforme Microsoft Teams) na enak način kot na rednem zboru 2020.

Izvedba redne seje bo, kljub izrednim okoliščinam, izvedena skladno z statutom društva, s priporočili CNVOS in navodili Upravne enote Ljubljana. Z drugimi besedami, zbor članov po potekal kot običajno, le da med člani ne bo fizičnega stika. Posledično za izvedbo zbora članov tudi veljajo določila statuta društva.

Dodatna navodila glede tehnične izvedbe seje ste prejeli po elektronski pošti. V primeru dodatnih vprašanj glede izvedbe zbora smo dosegljivi prek info(afna)transparency.si.

Vljudno vas torej vabimo k sodelovanju pri rednem zboru članov. Ker je zbor pomemben za delovanje društva, vas vljudno prosimo, da s svojim sodelovanjem zagotovite sklepčnost zbora in veljavnost sprejetih sklepov.

Prosimo vas, da vašo udeležbo na Zboru članov potrdite na e-poštni naslov: info(afna)transparency.si.

Do zbora članov dostopate prek povezave, ki ste jo prejeli prek elektronske pošte. V kolikor je niste prejeli, nas kontaktirajte na zgornji e-naslov.

​Predlog dnevnega reda:​

1. Uvod​

2. Poročilo o delu za leto 2020 z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida​

3. Program dela za leto 2021

4. Razno​

Dokumente ste prejeli po elektronski pošti.

Ob tem vljudno naprošamo člane, ki članarine za leto 2021 in/ali za pretekla leta še niso poravnali, da to storijo preko nakazila na TRR SI56 10100-0046449609 (račun je odprt pri Banki Koper d.d.), namen/ sklic: PLAČILO ČLANARINE (LETO). V pomoč sporočilu prilagamo vnaprej izpolnjeno položnico.

​Letna članarina posameznikov v TI Slovenia do leta 2012 je znašala 50 evrov, od leta 2012 naprej pa slednja znaša 30 evrov, za študente, brezposelne in upokojence pa 10 evrov. TI Slovenia se namreč večinsko financira z nacionalnimi in mednarodnimi projekti, za katere je potrebno zagotavljati sofinanciranje iz lastnih virov. Ta sredstva pridobivamo tudi s pomočjo članarin, ki so pomemben vir prihodkov društva.