Aktualno

Vabilo na redni zbor članov 2020

Spoštovani članice in člani Transparency International Slovenia,

Na podlagi 17. in 18. člena statuta Transparency International Slovenia vas obveščam, da bo v četrtek, 10. 12. 2020, z začetkom ob 17. uri potekal redni Zbor članov Transparency International Slovenia. Zaradi epidemije in povezanih ukrepov bo zbor potekal preko spletne platforme.

Izvedba redne seje bo, kljub izrednim okoliščinam, izvedena skladno z statutom društva, s priporočili CNVOS in navodili Upravne enote Ljubljana.

Dodatna navodila glede tehnične izvedbe seje in povezavo ste prejeli prek elektronske pošte, kjer so pripeti tudi vsi dokumenti za izvedbo zbora. V primeru dodatnih vprašanj glede izvedbe zbora smo dosegljivi prek info(afna)transparency.si.

Ker je zbor pomemben za delovanje društva, vas vljudno prosimo, da s svojim sodelovanjem zagotovite sklepčnost zbora in veljavnost sprejetih sklepov.

Prosimo vas, da vašo udeležbo na Zboru članov potrdite na e-poštni naslov: info(afna)transparency.si

Predlog dnevnega reda Zbora članov:

  1. Uvod
  2. Ugotovitev sklepčnosti
  3. Izvolitev zapisnikarja, verifikacijske komisije in dveh overoviteljev zapisnika
  4. Potrditev dnevnega reda
  5. Predlog Strategije TI Slovenija 2021 – 2024
  6. Predlog sprememb statuta
  7. Predlog Pravilnika o delu častnega razsodišča
  8.  Predlog Pravilnika o postopku in ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih
  9. Volitve v organe društva (2 člana nadzornega odbora in 3 člani častnega razsodišča)
  10. Razno​

Vsi člani lahko predlagate kandidate za člane nadzornega odbora in častnega razsodišča do 9. 12. 2020.