Aktualno

V postopkih imenovanj na ključne funkcije je potrebno vzpostaviti višje standarde

V Transparency International (TI) Slovenia ob današnji objavi ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) opozarjamo na pomembnost izogibanju nasprotjem interesov, še posebej najvišjih predstavnikov oblasti.

»Predsednik vlade, ministri in drugi vidni predstavniki oblasti s svojim delovanjem ne vplivajo samo na naloge v njihovi pristojnosti, temveč so zgled za celotno družbo. Njihove kršitve je potrebno zato jemati še posebej resno,« je povedal Sebastijan Peterka, vodja projektov pri TI Slovenia.

Kot je poudaril tudi KPK, je obvladovanje nasprotij interesov eden izmed temeljev zaupanja v delovanje ključnih institucij, zato bi morali funkcionarji narediti vse, da se takim okoliščinam izognejo oz. ob morebitnem nastanku takih okoliščin ravnajo skladno z uveljavljenimi pravili in standardi. Primer kaže tudi na pomanjkljive postopke kadrovanja na ključne funkcije, ki bi morali biti bolje urejeni.

»Postopki imenovanja na ključne funkcije, tako v javnem sektorju, kot tudi v podjetjih v državni lasti, bi morali biti vodeni kakovostno, brez nepravilnosti in s tem vzbujati zaupanje javnosti. Ta primer kaže, da to še zdaleč ni tako. Ob tem ne smemo pozabiti na nedavna opozorila Združenja nadzornikov Slovenije o nadaljevanju slabih praks pri kadrovanju v upravne odbore družb v lasti države,« je še dodal Sebastijan Peterka.

V TI Slovenia pričakujemo, da bodo funkcionarji vzeli ugotovitve KPK resno, in predvsem ravnali skladno s priporočili, ki so zapisana ob koncu ugotovitev v konkretnem primeru, saj je le tako mogoče pričakovati izboljšanje stanja v bodoče. Ob tem dodajamo, da je Skupina držav proti korupciji (GRECO) že leta 2017 priporočala, da vlada kot kolektivni organ sprejme načrt integritete, kar bi pripomoglo k bolj učinkovitemu ravnanju v takih primerih.