Aktualno

Udeležili smo se zaključnega dogodka projekta Spregovori Evropa!

V dneh 15. in 16. novembra 2023 je v Bruslju potekal zaključni dogodek projekta Spregovori Evropa!, ki se ga je udeležil tudi Transparency International Slovenia kot projektni partner.  

 Projekt Spregovori Evropa! (Speak Up Europe!) je namenjen preprečevanju korupcije v EU na področjih z visoko stopnjo tveganja skozi krepitev položaja posameznikov, ki prijavijo sume nepravilnostih javnim ali zasebnim organizacijam in organizacijam civilne družbe. Cilje projekta uresničujemo s pomočjo ozaveščanja o pomenu žvižgaštva in pozitivnih posledicah v družbi kot tudi z nudenjem podpore žrtvam korupcije. Poseben poudarek projekta je na opolnomočenju prijaviteljev in zavezancev po Zakonu o zaščiti prijaviteljev pri uporabi varnih spletnih platform za prijavo suma nepravilnosti in ozaveščanje o najboljših praksah s področja notranjih prijavnih mehanizmov.  

 Dogodka se je udeležila tudi Maruša Babnik, generalna sekretarka Transparency International Slovenia, kot moderatorka okrogle mize z naslovom ‘The benefits of safe and user-friendly online platforms such as GlobaLeaks to report corruption’ (Prednosti varnih in uporabniku prijaznih spletnih platform za prijavo korupcije, primer GlobaLeaks). V nadaljevanju je predstavila tudi spletno platformo za notranjo prijavo nepravilnosti v organizacijah Linija Spregovori! in tudi delovanje Centra Spregovori!, ki nudi podporo prijateljem v postopku zunanje prijave. 

Dogodka smo se udeležili v okviru projekta Speak Up Europe, ki sta ga sofinancirala Sklad za notranjo varnost Evropske unije in Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije. Vsebina te novice odraža izključno stališča avtorja, ki zanjo odgovarja. Niti Evropska komisija niti Ministrstvo za javno upravo nista odgovorna za kakršnokoli uporabo informacij, ki jih novica vsebuje.