Aktualno

Transparency International in Evropska komisija skupaj za boljše upravljanje evropskih sredstev

Evropska komisarka za regionalno politiko Corina Creţu je včeraj v Berlinu uradno predstavila skupni projekt z nevladno organizacijo Transparency International, prek katerega si bosta partnerja s pomočjo Paktov integritete prizadevala izboljšati upravljanje javnih sredstev. Evropska komisija s tem dejanjem napoveduje uvedbo Paktov integritete v nekatere projekte, ki bodo financirani s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada.
Transparency International Slovenia (TI Slovenia) bo kot partner v projektu v prvi fazi podrobneje predstavljal Pakte integritete in njihov prenos v prakso, in sicer tako državnim organom kot vsem ostalim, ki bi v prihodnje lahko sodelovali pri uvedbi Paktov pri projektih in javnih naročilih. »Naš cilj je državi ponuditi celovit mehanizem, ki bi proaktivno preprečeval nepotrebno trošenje davkoplačevalskega denarja pri izvedbi projektov. Že večkrat smo bili namreč priča projektom, pri katerih so zaradi slabih nadzornih mehanizmov izginile na desetine ali stotine milijonov evrov. Zdaj imamo na voljo orodje, ki omogoča neodvisen nadzor tudi nad izvedbo projektov in postopkov javnega naročanja, kar v veliki meri preprečuje zlorabe in goljufije,« je povedal generalni sekretar TI Slovenia Vid Doria.
TI Slovenia s Pakti integritete spodbuja in promovira preventivne sistemske rešitve pri preprečevanju korupcije. »V času, ko državi že tako primanjkuje sredstev za investicije, je še posebej pomembno, da se vsak evro porabi smotrno in za javno dobro. V naslednjih mesecih bomo aktivno predstavljali Pakte integritete odločevalcem in jih spodbujali k uporabi tega mehanizma, ki se je že pokazal kot dobra mednarodna praksa,« je še dodal Doria.
Pakt integritete je protikorupcijski mehanizem, ki ga je razvila organizacija Transparency International v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in je bil uporabljen že v več kot 300 primerih. Natančneje, Pakt integritete je pogodba, ki jo podpišejo naročnik, ponudniki in neodvisni nadzornik javnega naročila, ki se navsezadnje lahko uporablja tudi za druge oblike naročil, ne samo za javna naročila. S podpisom pogodbe pogodbenice soglašajo, da se tako naročnik kot ponudniki vzdržijo kakršne koli oblike korupcije med postopkom javnega naročanja in da bodo posredovali vse razpoložljive informacije neodvisnemu nadzorniku. Nadzorniku je dovoljeno, da zaposli različne strokovnjake, izvedence za področje, ki ga zajema javno naročila, ter hkrati pozorno spremlja vse faze postopka in izvajanje pogodbe ter opozarja pogodbenice o morebitnih nezakonitostih. Med njegove zadolžitve sodi tudi priprava rednih poročil, ki so javno dostopna, kot to določajo pravila pakta.
TI Slovenia je skupaj s Transparency International pripravil Priročnik o Paktih integritete, ki na kratko predstavlja primere Paktov, ter podrobnejši Vodnik implementacije Paktov integritete.