Aktualno

TI Slovenia sodeluje v projektu STEP EU

Transparency International Slovenia od decembra 2023 sodeluje v dveletnem projektu z naslovom »Strengthened enforcement capacities of public authorities (STEP EU)«, čigar cilj je krepitev boja proti čezmejni korupciji po vsej EU. 

Na področju boja proti čezmejni korupciji je EU sprejela številne ukrepe za izboljšanje in uvedbo strožjih zaščitnih ukrepov, vendar učinkovito odkrivanje in preiskovanje finančnih kaznivih dejanj ter uveljavljanje pravne odgovornosti po vsej EU še vedno v praksi ovirajo različni dejavniki, ki odgovornim organom otežujejo delo: od omejenega dostopa do podatkov (npr. pomanjkanje uredniškega dostopa do podatkov v strojno berljivi obliki), pomanjkanja sredstev do kadrovskih in/ali tehničnih omejitev za učinkovito delo s podatki. Prav tako je treba izboljšati usklajevanje, sodelovanje ter izmenjavo podatkov med različnimi organi, pristojnimi za boj proti tovrstnim kaznivim dejanjem, kot so organi kazenskega pregona, enote za finančni nadzor, uradi za izterjavo premoženja in protikorupcijske agencije. Tudi usklajevanje med organi v državah članicah EU in tretjih državah ne deluje učinkovito. 

Ključni cilji projekta so: 

  • boljše razumevanje izzivov, s katerimi se srečujejo odgovorne ustanove na omenjenih področjih v Sloveniji in v ostalih državah partnericah;
  • povečanje zmogljivosti za odkrivanje, preiskovanje in pregon čezmejne korupcije;
  • povezovanje deležnikov in krepitev sodelovanja med pristojnimi organi, da se omogoči konsolidiran pristop EU k zmanjševanju čezmejne korupcije. 

Skupaj s partnerji (TI Secretariat, TI EU, TI France, TI Germany, TI Ireland, TI Italy, TI Latvia, TI Lithuania, TI Portugal, TI Spain) se zato v prvi fazi osredotočamo na raziskovanje podatkov, ki so ključni pri boju proti finančnemu kriminalu in koruptivnim denarnim tokovom na domači in čezmejni ravni, in sicer z vidika dostopnosti, vsebine, formata in drugih dejavnikov za različne deležnike. Na podlagi zbranih podatkov in ugotovitev bomo zatem oblikovali specifična priporočila, pri čemer si bomo prizadevali za neposredno sodelovanje organi pregona in z drugimi odgovornimi organi. S povezovanjem deležnikov bomo opozarjali na zbrane dokaze in definirali primere najboljših praks. Prav tako bomo organom ponudili platformo za pridobivanje znanja, izmenjavo izkušenj ter razpravo o ukrepih za krepitev zmogljivosti držav članic in EU za odzivanje na čezmejne grožnje. S pomočjo omenjenih ugotovitev bomo opravljali tudi zagovorniške dejavnosti. To bomo dosegli zlasti z neposrednimi srečanji z organi in institucijami EU, objavo analiz, mnenj in člankov, objavami v družbenih medijih, sodelovanjem na javnih posvetovanjih in na regionalnih ter mednarodnih forumih. 

Projektna spletna stran:
https://www.transparency.org/en/projects/strengthened-enforcement-capacities-of-public-authorities-step-eu

Objava je nastala v okviru projekta STEP EU, ki ga sofinancira Evropska unija. Vsebina te objave odraža izključno stališča avtorja, ki zanjo odgovarja. Evropska komisija ni odgovorna za kakršnokoli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.