Aktualno

Spremembe nujne, potrebna je celovita prenova

V Transparency International (TI) Slovenia razumemo nestrpnost Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) pri prenovi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), saj so spremembe na nekaterih področjih resnično nujne. Kot udeleženci razprave pri pripravi osnutka zakona smo v TI Slovenia na ugotovitve in predloge medresorske delovne skupine podali številne predloge in pomisleke. Hkrati smo svoja stališča pojasnili na dveh srečanjih na to temo, decembra 2015 pa smo prejeli zadnjo uradno povratno informacijo v zvezi s sprejamanjem ZintPK. »Čudi nas, da v zadnje pol leta nismo prejeli konkretnejših informacij glede nadaljnjih korakov sprejemanja ZintPK. Danes zakona niti ne najdemo več med predlogi predpisov na portalu e-demokracija, kar vzbuja dodatna vprašanja« je povedal Vid Doria, generalni sekretar TI Slovenia.
Še bolj pa si v TI Slovenia želimo izboljšav, ki bodo celostne in trajne ter tako ne bi zahtevale ponovnih sprememb na kratki rok. »Že od vključitve v postopek se zavzemamo, da bi ZintPK prenovili celovito in bi namesto lepotnih popravkov z novelo sprejeli raje nov zakon. A te usmeritve uradne institucije niso delile, tudi KPK ne« je poudaril Doria. Le s kvalitetno prenovo, ki bi presegala omejitve novele, bi lahko po mnenju TI Slovenia dosegli zadovoljivo stanje, ki bi sledilo mednarodnim smernicam in dobri praksi. Za to se bomo v TI Slovenia tudi zavzemali, tudi če bo prišlo do spremembe pristojnosti med ministrstvi za to področje.