Aktualno

Sprejem mladih diplomatov iz držav Vzhodne Evrope

V četrtek, 24. 8. 2023, smo na sedežu Transparency International Slovenia na povabilo Ministrstva za zunanje in Evropske zadeve gostili delegacijo mladih diplomatov iz držav Vzhodne Evrope, ki so Slovenijo obiskali v okviru iniciative Vzhodnega partnerstva. Vzhodno partnerstvo je posebna, vzhodna razsežnost evropske sosedske politike, njegov cilj pa je intenzivnejše politično združevanje in gospodarsko povezovanje Slovenije s šestimi partnerskimi državami vzhodne Evrope in južnega Kavkaza.

Diplomatom in diplomatkam iz Armenije, Azerbajdžana, Gruzije, Moldavije in Ukrajine ter predstavnici Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS smo v skoraj dvournem predavanju predstavili delovanje in cilje globalnega gibanja Transparency International ter naše podružnice Transparency International Slovenia. Sodelavci TI Slovenia smo na kratko povzeli naše aktivnosti na področju boja proti korupciji in za integritetno delovanje v javnem ter zasebnem sektorju, nadzora nad porabo javnih sredstev, zaščite prijaviteljev neetičnih in nezakonitih dejanj ter naše druge glavne aktivnosti. V drugem delu dogodka smo preko videopovezave omogočili, da se mladi diplomati seznanijo tudi z delovanjem TI Ukraine in TI Armenia. Ostale članice iz držav Vzhodnega partnerstva se nam žal niso uspele pridružiti. Čeprav je Transparency International eno gibanje s skupno strategijo, se lahko naše delovanje in pristopi kot tudi prioritete, upoštevajoč nacionalne kontekste, močno razlikujejo, kar smo med drugim želeli pokazati s sodelovanjem treh članic.

Dogodek je mladim diplomatom predstavljal lepo priložnost za seznanitev z dinamiko delovanja organizacije Transparency International, ki je prisotna v več kot 100 državah, s stanjem boja proti korupciji v Sloveniji in z delovanjem slovenskega nevladnega sektorja nasploh. Hkrati pa so tudi predstavniki TI Slovenia ob izmenjavi mnenj z mladimi diplomati in s predstavnicami Transparency International iz drugih držav prejeli nekatere ideje za prihodnje delo in prihodnja sodelovanja.