Aktualno

Sodelovali smo na okrogli mizi KPK o zaščiti prijaviteljev

Dne 13. 6. 2024 je Dagmar Šober, vodja projektov Transparency International Slovenia, sodelovala na okrogli mizi Komisije za preprečevanje korupcije z naslovom “Zakon o zaščiti prijaviteljev: praktični pogledi na zaščito in podporo ter izzivi v prihodnje”. 

Skupaj z ostalima gostoma (Bor Šteblaj, pomočnik direktorja službe za skladnost in integriteto v SDH, in Boštjan Trstenjak, direktor podjetja PRO-INTEGRA) je Šober delila svoje izkušnje z implementacijo Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) pri zavezancih v javnem in zasebnem sektorju, pogled na težo odgovornosti zaupnika ter izpostavila najpogostejše neskladnosti, ki se pojavljajo pri vzpostavljanju notranjega prijavnega mehanizma.  

V TI Slovenia smo med dogodkom zaznali tendence, ki lahko v prihodnje pomenijo nazadovanje na področju zaščite prijaviteljev, ki ga je prvič celovito naslovil široko zasnovan ZZPri. Širok obseg področij, ki jih naslavlja ZZPri, je Transparency International vključil med dobre mednarodne prakse. Potencialno krčenje obsega pravic prijaviteljev v morebitni prihodnji noveli ZZPri bi za nas predstavljal nesprejemljiv korak nazaj, zato si bomo še naprej aktivno prizadevali za izboljšanje položaja prijaviteljev v skladu z najboljšimi mednarodnimi praksami. Hkrati pa od odločevalcev in skrbnikov zakona pričakujemo tudi več sodelovanja v smislu izobraževanja (akreditiranih) multiplikatorjev/izobraževalcev ter samih potencialnih prijaviteljev, ki se jim do sedaj ni posvetilo veliko pozornosti. 

Novica na straneh KPK:
https://www.kpk-rs.si/sl/novice/vse-novice/ozavescanje-o-pomenu-zascite-prijaviteljev-pomemben-korak-k-vzpostavitvi-kulture-zaupanja