Aktualno

Skrivanje dokumentov o nakupu ograje se nadaljuje

Transparency International (TI) Slovenia izraža ogorčenje nad odločitvijo Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve (Zavod), da sproži upravni spor zoper odločitev Informacijske pooblaščenke, ki Zavodu nalaga razkritje vseh dokumentov glede nakupov t.i. tehničnih ovir na meji s Hrvaško v letih 2015 in 2016. Informacijska pooblaščenka je izvedla test interesa javnosti in odločila, da mora Zavod  javnosti omogočiti dostop do zahtevanih dokumentov. TI Slovenia pričakuje, da bo upravno sodišče v tokratnem primeru odločilo dovolj hitro in omogočilo hiter dostop do informacij. Skladno z mednarodnimi standardi je zapoznel dostop do informacij namreč enak zavrnitvi.

Kot nič manj zaskrbljujoče v TI Slovenia ocenjujemo dejstvo, da tudi Vlada Republike Slovenije (Vlada) nadaljuje z onemogočanjem dostopa do informacij, povezanih z nakupi t.i. tehničnih ovir, javnosti, saj je zavrnila zahtevek TI Slovenia po umiku stopnje tajnosti s sklepov Vlade, ki spreminjajo ali dopolnjujejo program dela Zavoda v delu, ki se nanaša na oblikovanje zalog varnostne žične ograje ali drugih zaščitnih ovir (ZTO) in so ključne za ugotavljanje smotrnosti in pravilnosti posla Zavoda. Informacijska pooblaščenka je odločila, da mora Vlada umakniti stopnjo tajnosti z delov, ki se nanašajo na nakup zaščitnih tehničnih ovir.

»Pozivamo Vlado, da čim hitreje izvrši odločbo Informacijske pooblaščenke in javnosti končno omogoči vpogled v ozadje omenjenih nakupov. Takšno ravnanje je še toliko bolj smiselno glede na pretekle izjave Vlade o krepitvi odprtosti in transparentnosti postopkov javnega naročanja ob nakupu novih t.i. tehničnih ovir,«, je povedala dr. Alma Sedlar, predsednica TI Slovenia.

TI Slovenia vztraja, da imajo davkoplačevalci pravico vedeti, kako se porablja njihov denar. To še posebej velja v primerih, ko je dvom v pravilnost posla tako velik kot v konkretnem primeru. K dvomom pa še dodatno prispevajo nadaljevanje skrivanja postopkov nakupa pred javnostjo in dolgotrajnost postopkov pridobivanja dokumentov s strani civilne družbe, na kar TI Slovenia nenehno opozarja od leta 2017. »Dolgotrajnost postopkov onemogoča izvajanje nadzorne funkcije civilne družbe in še dodatno zmanjšuje transparentnost porabe javnih sredstev in posledično šibi že tako omajano zaupanje državljanov v delovanje javnih institucij«, meni dr. Alma Sedlar.

Se ti zdi to delo pomembno? Podpri ga!

TI Slovenia javna naročila spremlja v sklopu projekta Pakti integritete.

logoEK pakti