Aktualno

Sklic izrednega zbora članov

Navkljub preklicu epidemije bolezni COVID19 želi Upravni odbor TI Slovenia postopati odgovorno do članov in družbe, kar je navsezadnje tudi v duhu vrednot društva. V trenutni situaciji je namreč nemogoče zagotoviti varne pogoje za izvedbo zbora članov, skladno s priporočili NIJZ. Upravni odbor se je zato odločil, da bo naslednji zbor članov potekal dopisno in bo zato izreden skladno s 17. členom statutaRedni zbor članov bo skladno s statutom sklican predvidoma v mesecu septembru, če bo epidemiološka slika v državi to omogočala.

Zaradi izredne situacije bo dnevni red izrednega zbora članov omejen in ne bo vseboval vseh točk, ki so bile s strani Upravnega odbora sprva načrtovane. Sem spadajo tudi volitve v organe društva, saj dvema članicama Nadzornega odbora ter članom častnega razsodišča potečejo mandati. Upravni odbor zato predlaga sklep, s katerim bi članom organov društva začasno (največ 6 mesecev) mandat podaljšali, v tem času pa mora Upravni odbor izvesti redni zbor članov z volitvami.

Vljudno vas vabimo k sodelovanju pri izrednem zboru članov, ki bo potekal od sobote 30.5.2020 od 13.00 do srede 3.6.2020 do 13.00. Skladno s statutom boste imeli člani po začetku zbora 48 ur za razpravo in 48 ur za glasovanje.

Ker je zbor pomemben za delovanje društva, vas vljudno prosimo, da s svojim sodelovanjem zagotovite sklepčnost zbora in veljavnost sprejetih sklepov. Sklepčnost zagotovite s potrditvijo prejema vabila, sodelovanjem pri razpravi ali glasovanjem za posamezne sklepe. Za sklepčnost mora na ta način sodelovati vsaj polovica rednih članov. Sklepi bodo sprejeti, če zanje glasuje vsaj polovica rednih članov, ki se je dopisnega zbora udeležila.

Upravni odbor bo skladno s statutom zagotavljal obveščenost o poteku zbora in stališči, ki jih boste člani med razpravo podali.

​Udeležbo prosim potrdite na info(afna)transparency.si.​

​Predlog dnevnega reda:​

1.      Uvod​

2.      Poročilo o delu za leto 2019 z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida​

3.      Program dela za leto 2020

4.      Izvedba rednega zbora članov in volitev

5.      Razno​

Dokumente ste člani prejeli v elektronskem sporočilu. V kolikor je pri tem prišlo do težav, nam to sporočite na zgoraj navedeni elektronski naslov.