Aktualno

Sistemske spremembe na področju sodstva, tožilstva in poslancev še v povojih

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) pozdravlja napredek Vlade Republike Slovenije in Državnega zbora pri implementaciji GRECO priporočil v četrtem krogu ocenjevanja, ki se nanašajo na preprečevanje korupcije pri poslancih, tožilcih in sodnikih, vendar hkrati opozarja na potrebo po nadaljevanju reform na tem področju, ki je bila v zadnjem letu in pol nezadovoljiva.

Sprejem zgolj sedmih od devetnajstih priporočil ni pokazatelj, ki bi s strani odgovornih klical po optimizmu in nakazoval resne namene preprečevanja korupcije na področju sodstva, tožilstva in poslancev. »To se med drugim kaže pri pomanjkanju ukrepov glede pravil o stikih med poslanci oziroma državnimi svetniki z lobisti in glede zagotavljanja povečanega usposabljanja ter svetovanja poslancem in državnim svetnikom, na kar v TI Slovenia konstantno opozarjamo. Poslanci in državni svetniki morajo vestno slediti svoji dolžnosti in o vsakem lobističnem stiku tudi poročati. Kot smo zapisali tudi v poročilu Lobiranje v Sloveniji: Poziv k transparentnemu in etičnemu lobiranju, je nujno potrebno izvajati redna, sistematična izobraževanja in programe ozaveščanja o obstoječih ukrepih lobiranja, pravilih in vrednotah,, ki morajo biti podkrepljeni s praktičnimi, situacijskimi primeri lobiranja« pravi generalni sekretar TI Slovenia Vid Doria.

Potrebno je opozoriti na pozitivne premike, ki so med drugim vidni tudi pri sprejemanju kodeksa etike Državnega zbora (DZ). Kodeks etike DZ, ki mora predstavljati vodila oz. smernice in mora poslance v etičnem pomenu zavezovati k spodbujanju transparentnosti, nadzoru nad lobiranjem in zagotavljanju zakonodajne sledi, razreševanju nasprotja interesov ter kulturi zavračanja korupcije, se z novim sklicem DZ ponovno obuja. »Predsednik DZ je na predlog TI Slovenia prevzel pobudo pri pripravi Kodeksa etike DZ, z namenom usklajevanja njegove vsebine in načina sprejema. Naj spomnimo, da se je več kot ustavna večina poslancev s podpisom Zaveze za boj proti korupciji zavezala k sprejemu kodeksa« dodaja Doria.