Aktualno

Široka podpora kodeksu etike kot nov zagon dela poslancev DZ

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) podpira dogovor poslanskih skupin Državnega zbora (DZ), da uskladijo svoja stališča glede etičnega kodeksa za poslance DZ ter da bo usklajevanje vodil predsednik DZ. Pozdravljamo namen iskanja rešitev, ki jo bodo soglasno podprli vsi poslanci.

TI Slovenia je v mesecu decembru 2014 in januarju 2015 na srečanjih s poslanskimi skupinami izpostavila pomembnost po sprejetju kodeksa etike DZ in predlagala ustanovitev delovne skupine za uskladitev vsebine kodeksa. Uskladitev vsebine kodeksa, ki je sicer že bil vložen v parlamentarno proceduro s strani poslanske skupine Zavezništva Alenke Bratušek, je nujna, saj se je izkazalo, da trenutna vsebina med poslanskimi skupinami nima široke podpore. Široka podpora je po našem mnenju ključna za spoštovanje kodeksa v praksi. »Kot izjemno pozitivno ocenjujemo pripravljenost poslancev za razpravo in sprejetje kodeksa, ki je predpogoj za usklajevanja in doseganje širokega konsenza o etičnih normah. Vsak poslanec bo zavezan k vsebini kodeksa, zato je ključno, da nanj po možnosti pristane vsak poslanec in vse poslanske skupine« pravi generalni sekretar Vid Doria.

Napram pripravljenosti za dialog pa je pomembno, da je tudi javnost v čim večji meri seznanjena s sprejemanjem kodeksa in njeno vsebino. Pozitiven politični dialog skupaj s široko javno razpravo lahko pripomore k višji stopnji zaupanja in dvigu ugleda DZ in političnih strank, zato menimo in hkrati pozivamo poslance in predsednika DZ, da usklajevanja odprejo javnosti. »Postopek sprejemanja kodeksa in njegova vsebina je avtonomna odločitev poslancev, vendar bi bilo po našem mnenju smiselno, da postopek usklajevanja daje možnost tudi državljanom, da pripomorejo k vsebini in samemu sprejemanju kodeksa. Poslanci DZ bi tako dobili tudi dobronamerna mnenja strokovnjakov in zainteresirane civilne družbe, kar bi dalo kodeksu še toliko večjo težo« dodaja Doria.

TI Slovenia bo spremljala dejavnosti poslancev pri sprejemanju kodeksa etike, spodbujala širok dialog o tem in sproti obveščala javnost.

foto: Državni zbor