Aktualno

Še daleč od učinkovitega preprečevanja korupcije

Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) za leto 2015 izpostavlja nekatere ključne točke na področju preprečevanja korupcije. Z njimi se bo potrebno soočiti v prihodnosti. Upamo, da bodo odločevalci preučili poročilo in ugotovitve upoštevali pri sprejemanju nadaljnjih smernic na področju boja proti korupciji. Prenova zakonodajnega okvira bo ključna, zato v TI Slovenia z nestrpnostjo pričakujemo spremembe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, kjer smo s predlogi sodelovali tudi sami.
Dejstvo, da Slovenija v mednarodnih ocenah ne izpolnjuje pričakovanj (npr. izpolnjevanje priporočil GRECO-a), je zaskrbljujoče. Na kritičnih področjih tveganja (javna naročila, preprečevanje nasprotja interesov ter nedovoljeni vplivi) je potrebno izvesti več preventivnih aktivnosti. Še posebno to velja za področje lokalne samouprave, kar bomo v TI Slovenia podrobneje predstavili v drugi polovici junija s poročilom Lokalni sistem integritete.
Hkrati ni mogoče iti mimo dejstva, da KPK že drugo leto zapored beleži občuten padec števila prijav, skoraj tretjino glede na leto 2013. Kot smo v TI Slovenia že večkrat zapisali, se mora senat KPK v svojem delovanju bolj poenotiti ter s prikazom rezultatov svojega dela nujno izboljšati svojo javno podobo, da bi vzbujal več zaupanja pri prijaviteljih. Brez prijaviteljev je namreč odkrivanje korupcije skoraj nemogoče. V poročilu prav tako v oči bode pomanjkanje refleksije na področju sodelovanja s civilno družbo ter morebitne bodoče usmeritve na tem področju.