Aktualno

Primer Gale: Zaščita žvižgačev v Sloveniji je še vedno pomanjkljiva

acf slo

V Transparency International (TI) Slovenia ob obvestilu, da je bil Ivan Gale odpuščen iz Zavoda RS za blagovne rezerve, opozarjamo na pomanjkljivosti sistema za zaščito žvižgačev v Sloveniji. Čeprav je ob sprejetju Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije leta 2010 ta veljal za naprednega, se že nekaj let kažejo tako zakonske luknje, kot tudi nezadostno izvajanje zaščite prijaviteljev v praksi. »Pozivamo Vlado Republike Slovenije naj izkoristi zgodovinsko priložnost za prenos evropske direktive in pripravi samostojen in napreden zakon za zaščito prijaviteljev, v pripravo pa naj vključi čim širši krog deležnikov. Na ta način lahko Slovenijo ponovno postavimo za zgled na tem področju”, je povedala dr. Alma Sedlar, predsednica TI Slovenia.

V TI Slovenia ponovno poudarjamo pomen zaščite prijaviteljev za razkrivanje korupcijskih ravnanjodtekanja javnega denarjareševanja življenj in okolja. »Posamezniki, katerih razkritja so ključna za zaščito javnega interesa so za svoja dejanja pogosto kaznovani s povračilnimi ukrepi  kot so poskusi diskreditacije, neupravičena prekinitev delovnega razmerja, šikaniranje ali celo fizični napadi. Napreden zakon ter ustrezna implementacija bi prijavitelje lahko zaščitila pred večino povračilnih ukrepov,« je dodala dr. Alma Sedlar.

TI Slovenia je pred kratkim pričel izvajati nov projekt, s katerim bo prispeval k zaščiti prijaviteljev tako s spremljanjem prenosa Direktive v pravni red, kot tudi z dejavnim svetovanjem posameznikom, ki razmišljajo o razkritju domnevnih nepravilnosti. Ti se lahko obrnejo na Center Spregovori, kjer bodo prejeli nasvet, kako ravnati v njihovi situaciji. Prav tako pa bo v prihodnjem tednu potekal virtualni Forum poslovne transparentnosti in integritete, ki bo posvečen zaščiti žvižgačev v gospodarstvu. TI Slovenia je v ta namen pripravil vrsto brezplačnih vsebin, s katero se bodo podjetja vnaprej lahko pripravila na prenos direktive in okrepila zaščito prijaviteljev v njihovih delovnih okoljih.