Aktualno

Prijavitelji ključni za pregon korupcije

V Transparency International Slovenia pri domnevnem podkupovanju za preskakovanje čakalnih vrst ponovno poudarjamo ključno vlogo prijaviteljev pri spopadanju s korupcijo in drugimi sistemskimi zlorabami. »Brez pogumnih dejanj takih posameznikov pregon koruptivnih dejanj ne more biti dovolj učinkovit. Tudi v primeru UKC vse kaže, da je bil prijavitelj ključen za odkritje širših razsežnosti zlorab,« je poudaril Vid Doria, generalni sekretar TI Slovenia. V celotnem gibanju Transparency International si prizadevamo za ugodne zakonske in družbene okvirje, ki bi spodbujali prijave kaznivih in neetičnih dejanj. Zato odločevalce pozivamo k sprejetju sistemskih ukrepov, s katerimi bodo prijavitelji ustrezno zaščiteni in nagrajeni za svoj pogum.
Primer kaže na nujnost bolj učinkovitega in strožjega nadzora nad čakalnimi vrstami. »Vzpostavljeni morajo biti ustrezni mehanizmi za odkrivanje neupravičenega preskakovanja čakalnih vrst, saj preskakovanje onemogoča zares potrebnim, da pridejo do zdravstvenih storitev pravočasno, kar pa je lahko življenjskega pomena,« je še povedal Doria. Da je neupravičeno preskakovanje čakalnih vrst koruptivno dejanje, je sicer že leta 2007 v načelnem mnenju opozorila Komisija za preprečevanje korupcije.
Vsakokrat je pri primerih podkupovanja na preizkusu tudi integriteta javnih uslužbencev, ki morajo slediti načelu, da so braniki javnega interesa. S tem zavedanjem lahko pridobimo kvalitetno javno službo, ki bo delovala za dobrobit družbe, zato so izobraževanja za prepoznavanje neetičnih praks in primerno ukrepanje v takih primerih lahko ključnega pomena in bi morali biti izvajani še v večjem obsegu.