Aktualno

Kaj smo naredili v 2017? 1. del

V Transparency International Slovenia smo tudi v letu 2017 delali za javno dobro. Najprej hvala vsem tistim, ki ste si v tem letu z nami predstavljali svet brez korupcije! Tak svet, čeprav je oddaljen toliko kot prihod prve podzemne železnice v Slovenijo, si želimo graditi še naprej. Gradite ga z nami! Podprite naše aktivnosti!

Največ pozornosti smo v tem letu namenili:


Transparentnosti javnih naročil

bank note 209104 640Aktivno spremljamo porabo javnih sredstev! Z Ministrstvom za zdravje smo leta 2016 podpisali Pakt integritete, kjer TI Slovenia spremlja izvedbo projektov energetske prenove bolnišnic do leta 2020. Ta korak predstavlja prvi primer uporabe tega protikorupcijskega mehanizma v Sloveniji, ki omogoča sprotno preverjanje vseh faz postopka, vključno s kriteriji razpisa, kot tudi izvajanje pogodbe med naročnikom in zasebnikom v praksi. S tem tudi državljani dobivate vpogled v izvedbo javnega naročila. Razpis je bil objavljen pred kratkim, TI Slovenia pa je s strokovno ekipo že podal prve predloge.

 

Dijakom z integriteto

snemanjeSkupaj z dijaki smo nadaljevali naše aktivnosti uvajanja novih učnih pristopov s področja vzpostavljanja integritete, transparentnosti in preprečevanja korupcije v srednjih šolah.  S tem namenom smo organizirali konferenco, kjer smo predstavili učno gradivo, ki je postalo del kataloga obveznih izbirnih vsebin in e-učilnico za sistematično izobraževanje dijakov o preprečevanju korupcije. Skupaj z dijaki smo posneli tri izjemne kratke igrane filme, kjer so mladi predstavili svoj Svet brez korupcije.

 

Nadaljujemo v 2018! Podprite prizadevanja za Svet brez korupcije!

Preverite še pregled leta 2015 in 2016.