Aktualno

Predlog novele Kazenskega zakonika je neprimeren in razgalja številne druge pomanjkljivosti

V Transparency International (TI) Slovenia pozorno spremljamo razpravo o predlogu sprememb Kazenskega zakonika. Čeprav se je večina poslanskih skupin izrekla proti predlogu, smo nanje naslovili dopis, s katerim, ob vsebinski neprimernosti predloga, opozarjamo tudi na druge pomanjkljivosti, ki se kažejo pri njegovi obravnavi. Ob objavi rezultatov Indeksa zaznave korupcije, kjer je Slovenija zabeležila padec in najnižji rezultat od leta 2013, nikakor ne moremo podpreti zakonodaje, ki bi ogrozila boj proti korupciji.

V dopisu opozarjamo na vprašljivo izbiro skrajšanega postopka za spremembe zakona, saj skrajšani postopek krni možnost javne razprave o predlogu.

Ob izbiri postopka še ocenjujemo, da predlog novele krši načela in del določil Resolucije o normativni dejavnosti. Med drugim smo izpostavili popolno odsotnost presoje posledic predloga, kar je za sprejemanje kakovostne zakonodaje nesprejemljivo.

V luči vsega navedenega pozivamo poslance, naj predlog novele zavrnejo. Prav tako jih pozivamo, naj se pred glasovanjem o skrajšanih (in nujnih) zakonodajnih postopkih prepričajo o ustreznosti takšnega postopka pri vsakem posameznem primeru in naj v zakonodajne postopke ne vlagajo predlogov, ki niso v skladu z Resolucijo o normativni dejavnosti. Neskladje z resolucijo ne pomeni le okrnjene kakovosti predlogov temveč tudi okrnjeno možnost strokovne razprave.

Državni zbor kot institucijo pozivamo, naj začne objavljati rezultate glasovanj na delovnih telesih, naj vzpostavi bolj pregleden način objave gradiv o predlogih predpisov in naj bodo dokumenti objavljeni v standardnih oblikah, ki omogočajo iskanje po besedilu.