Aktualno

Pravica vedeti ni samoumevna

Transparency International (TI) Slovenia ob svetovnem dnevu pravice vedeti poudarja pomembnost dostopa do informacij javnega značaja za preprečevanje korupcije. »Ta dan je opomnik za vse državljane, da niso nemi opazovalci, ampak so lahko dejavni akterji, ki se lahko informirajo o delovanju javnih organov in na podlagi teh informacij prispevajo k uresničevanju javnega interesa,« je povedala dr. Alma Sedlar, predsednica TI Slovenia. Zakonodaja posameznikom omogoča, da zahtevajo in prejmejo informacije v razumnem roku, s čimer se zagotavlja demokratičnost in participatornost družbe.

Zakonodajni okvir za dostop do informacij javnega značaja je v Sloveniji kakovosten, a še vedno ostaja nekaj vrzeli v praksi. »Kot za vse pravice, je tudi pravica vedeti mrtva črka na papirju, če je ne udejanjamo. Potrebno bo storiti več, da bo ta zagotovljena tudi v tistih najbolj kočljivih primerih,« je poudarila dr. Alma Sedlar. TI Slovenia je lani opozoril na onemogočanje dostopa do informacij z dolgotrajnimi sodnimi postopki. Zaskrbljujoč je tudi trend rasti pritožb zaradi molka organa, ko tisti, ki z informacijo razpolaga, ne odgovori prosilcu v zakonsko določenem roku.

TI Slovenia bo v prihodnjih mesecih predstavil poročilo o dostopnosti in uporabnosti podatkovnih baz, namenjenih zagotavljanju politične integritete najvišjih predstavnikov oblasti (lobiranje, nasprotje interesov), ki smo jih analizirali ob vzpostavitvi platforme Varuh integritete. V poročilu bo prikazan napredek Slovenije pri zagotavljanju odprtih baz podatkov, pa tudi pomanjkljivosti pri nekaterih podatkovnih zbirkah, in na področju vzpostavljanja okolja uporabnikov zbirk (posameznikov, novinarjev, podjetij in NVO), ki bi s primernimi kapacitetami uporabljali in dodajali vrednost tem zbirkam.

eu_emblem
Projekt je sofinancirala Evropska unija iz Sklada za notranjo varnost. Vsebina sporočila za javnost odraža izključno stališča avtorja. Evropska komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.
This project was funded by the European Union’s Internal Security Fund — Police. The content of this press release represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.
MZ logotip 1
Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije v sklopu projekta »Brez izgovora 2020 – 2022«.