Aktualno

Poziv k okrepitvi boja proti neetičnim praksam v športu

Transparency International (TI) Slovenia ob nedavnem odkritju dopinške afere v Sloveniji poziva pristojne institucije k razreševanju prepoznane potrebe po naslavljanju nezakonitih in neetičnih ravnanj v svetu športa. Slovenija mora storiti konkretnejše korake k zagotavljanju integritete v športu tako na področju preprečevanja uporabe dopinga kot tudi na področju preprečevanja nameščanj športnih rezultatov.
V TI Slovenia pozdravljamo hiter in strog odziv Slovenske antidopinške organizacije, vendar menimo, da je potrebno močno okrepiti delo vseh deležnikov na področju ozaveščanja in drugih preventivnih ukrepov za preprečevanje vseh neetičnih ravnanj – poleg dopinga tudi nameščanje rezultatov in drugih dejanj. Prvi rezultati raziskave, ki smo jo v TI Slovenia izvedli decembra in januarja med klubi Prve slovenske nogometne lige kažejo, da je tveganje za nameščanje športnih rezultatov visoko. Hkrati pa večina anketiranih izpostavlja potrebo po izobraževanju na področju preprečevanja nameščanja športnih rezultatov. Rezultati jasno izpostavljajo potrebo po kanalih za varno prijavo neetičnih in nezakonitih ravnanj, ki bi skupaj z drugimi sistemskimi ukrepi zagotovili učinkovitejšo zaščito prijaviteljev, ki so ključni za ugotavljanje neetičnih ravnanj. Poleg sistemske zaščite, ki potrebuje celovito prenovo, TI Slovenia opozarja na potrebo po ozaveščanju in s tem namenom tudi razvija lasten program za športne funkcionarje.
V TI Slovenia smo zato pozvali Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da v sodelovanju s strokovno javnostjo oblikuje Akcijski načrt na področju zagotavljanje integritete v športu oz. primerno prilagodi Nacionalni program športa 2014-2023, ki bo celostno obravnaval področje integritete v športu in ponujal bolj jasne in merljive cilje, ki bodo omogočali spremljanje in ocenjevanje napredka na tem področju. Hkrati pozivamo k čimprejšnji ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju dogovarjanja športnih tekmovanj, ki je bila s strani Slovenije podpisana 2. junija 2016.