Aktualno

Potreba po večjemu nadzoru in večji transparentnosti Banke Slovenije nikoli večja

V odzivu na včerajšnje razkritje informacij v zvezi z delovanjem Banke Slovenije Transparency International Slovenia (TI Slovenia) obsoja netransparentno delovanje Banke Slovenije glede navedb in konkretnih obtožb. »Nedopustno je, da celotna metodologija ocene kapitalske ustreznosti bank ni javna, sploh zato, ker je ta ocena vplivala na ogromne vložke davkoplačevalskega denarja v slovenske banke ter izbris lastnikov podrejenih obveznic. Senco dvoma na postopke mečejo tudi domneve o ponarejanju dokumentov, ki morajo biti nujno preiskane s strani odgovornih institucij« poudarja generalni sekretar TI Slovenia Vid Doria.

Dodatna vprašanja se postavljajo tudi s predstavitvijo (tajnih) dokumentov in informacij, ki so bili posredovani javnosti s strani prijavitelja. Na podlagi teh informacij in tudi predhodnega vprašljivega delovanja glavnega regulatorja pri nadzoru bančnega sistema zaradi katerega je v prvi vrsti prišlo do bančne luknje, je dodaten nadzor in večja stopnja transparentnosti poslovanja Banke Slovenije nujno potrebna. »Namesto da bi Banka Slovenije objavila ključne dokumente in s tem razjasnila dejstva okrog dejanskih okoliščin, se objavi nekaterih podatkov kljub odločbam Informacijskega pooblaščenca izogiba. S tem prav tako pod vprašanj postavlja politiko finančne transparentnosti na katero opozarja tudi Svetovna banka skozi mednarodne standarde, ki morajo biti osnova za delovanje bančnega sistema. Banko Slovenije zato pozivamo, naj preverijo in javno objavijo skladnost poslovanja finančne transparentnosti« še dodaja Doria.

V TI Slovenia poudarjamo tudi, da primer osvetljuje problematiko t.i. pojava vrtljivih vrat, saj se je eden izmed akterjev v zgodbi, takratni generalni sekretar na Ministrstvu za finance Mitja Mavko, kmalu po podpisu dokumentov zaposlil v Evropski banki za obnovo in razvoj, medtem ko je sedel in še vedno sedi v upravnem odboru DUTB. Na konkreten primer smo v TI Slovenia opozorili že v poročilu Lobiranje v Sloveniji, ta pa kaže na pomanjkanje zakonskih omejitev in samega nadzora nad zaposlovanjem funkcionarjev po končanju njihovega mandata.

TI Slovenia pozdravlja pogum zaposlenega, ki je novinarju razkril podatke in informacije, katere nejasnosti je potrebno preiskati in razjasniti. V primeru resničnosti navedb, da Banka Slovenije že išče vir razkritja, takšna dejanja ostro obsojamo. Prijavitelje, ki v javnem interesu razkrijejo potencialne nepravilnosti je potrebno zaščititi in varovati. Prijavitelju predlagamo, da v primeru povračilnih ukrepov obvesti pristojne institucije, slednje pa pozivamo, da prijavitelja ustrezno zaščitijo ter varujejo njegovo dostojanstvo in pravice. TI Slovenia v okviru projekta Spregovori nudi pravne nasvete in informacije prijaviteljem ter si prizadeva, da bi o nepravilnostih zaščiteno in varno spregovorilo še več posameznikov, medtem ko je TI Slovenia prijaviteljem vedno na voljo.

TI Slovenia Banko Slovenije poziva k objavi celotne metodologije revizije bančnega sistema ter odločbe o izbrisu podrejenih obveznic v Banki Celje. Prav tako pristojne institucije poziva, med drugim Državni Zbor kateremu Banka Slovenije po zakonu poroča, Komisijo za preprečevanje korupcije in druge, k ustreznim ukrepom, ki bodo zagotovili razjasnitev vseh dejstev in hkrati zagotovili odgovornost pristojnih oseb.

Foto: Wikipedia