Aktualno

Ponovitev delavnice: Ali je vaš notranji prijavni mehanizem skladen z ZZPri?

Transparency International Slovenia – Društvo Integriteta
vas vabi na virtualno delavnico

Ali je vaš notranji prijavni mehanizem skladen z ZZPri?

četrtek, 19. 9. 2024
13:00 – 16:00
Virtualno (MS Teams)

Roka za vzpostavitev notranjega mehanizma za prijavo nepravilnosti za vse zavezance v javnem in zasebnem sektorju sta mimo, letos pa ste prvič poročali Komisiji za preprečevanje korupcije o prejetih prijavah. V Transparency International Slovenia pa kljub temu v praksi opažamo nekatere nepravilne izvedbe, ki so v nasprotju z Zakonom o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) in v primeru nadzora lahko predstavljajo prekršek ali celo morebitno globo. Namen delavnice bo zavezance seznaniti z najpogostejšimi neskladnostmi in jim ponuditi konkretne rešitve, ki bodo skladne ne samo z veljavno zakonodajo, ampak tudi z najboljšimi mednarodnimi praksami na področju zaščite prijaviteljev. Na delavnici bo omogočeno sprotno postavljanje vprašanj predavateljicam.

Uvodni del delavnice bo namenjen predstavitvi zakonodajnega okvira zaščite prijaviteljev in seznanitvi z dolgoročnimi prednostmi notranjih prijavnih mehanizmov nepravilnosti za organizacije in družbo, kot tudi predstavitvi dobrih praks. Delavnica je tako primerna za organizacije v javnem in zasebnem sektorju, ki imajo notranji prijavni mehanizem že nekaj časa vzpostavljen, kot za organizacije, ki se še srečujejo z določenimi izzivi pri vzpostavljanju prijavnega mehanizma.

Predavateljici:

Nina Trček je diplomantka Harvard Law School in članica Newyorške odvetniške zbornice v pisarni Wilson Williams. Med delom v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Transparency International Slovenia  je pridobila bogate izkušnje z delom na področju zaščite prijaviteljev, etike in skladnosti.

Dagmar Šober je vodja projektov v Transparency International Slovenia na področju integritete javnega sektorja in zaščite prijaviteljev. Koordinira sodelovanje z zasebnim sektorjem in Linijo Spregovori! – varno digitalno platformo za prijavo nepravilnosti v organizacijah. V nevladni sektor je prišla z dolgoletnimi izkušnjami na področju projektnega vodenja v različnih sektorjih in razvoja poslovanja na tujih trgih.

Kotizacija:

Osnovna kotizacija znaša 200 EUR[1], pri čemer veljajo sledeče ugodnosti:

Registracija:

Prijave zbiramo preko prijavnega obrazca na tej povezavi, prijava velja kot naročilnica. Na dogodek se je mogoče prijaviti do 17. 9. 2024 do 23:59 ure.

Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je 18. 9. 2024 do 10.00 na elektronski naslov info@transparency.si. V odjavi mora biti navedeno ime udeleženca, ki se odjavlja. V primeru neudeležbe brez odjave zaračunamo 50 % vrednosti kotizacije.

Ostalo:

Minimalno število udeležencev je 5 oseb.

Povezavo do srečanja preko MS Teams bomo registriranim udeležencem posredovali en dan pred dogodkom.

[1] Transparency International Slovenia ni zavezanec za DDV.