Aktualno

Okoliščine glede sprejema novele Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov dodatno majejo že tako nizko zaupanje v Državni zbor

Transparency International Slovenia pozorno spremlja okoliščine glede sprejemanja novele Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Zaskrbljujoče je, da novelo spremljajo tako močni dvomi v javnosti, kar spodkopava integriteto postopka in maje že tako nizko zaupanje javnosti v Državni zbor. Dodatne dvome vzbuja tudi izbira postopka, saj skrajšani postopek krni možnost razprave o predlogu. S tem se omejuje tudi možnost, da se poslanci celostno seznanijo s pomembnimi dejstvi o predlogu in stališči zainteresirane javnosti. To še dodatno deluje v prid skupinam, ki imajo nesorazmeren vpliv ali dober dostop do odločevalcev. “TI Slovenia poziva poslance, da vestno spoštujejo zakonsko dolžnost in prijavljajo vse lobistične stike kot tudi vse nezakonite in nedovoljene stike,” je povedal Vid Tomić, generalni sekretar TI Slovenia. Poslanci, ki so v dvomu, naj se obrnejo po nasvet na Komisijo za preprečevanje korupcije, pomagajo si lahko tudi z brošuro, ki jo je TI Slovenia pripravil v sodelovanju z MJU.

Medijski zapisi prav tako razkrivajo morebitne vplive s strani predstavnikov industrije, ki so v preteklosti zasedali različne funkcije v politiki, s tem pa se pojavlja tveganje za pojav t.i. vrtljivih vrat. “Pomembno je, da odločevalci zaradi preteklih povezav z osebami, ki so prešle v zasebni sektor, teh ne obravnavajo preferenčno in zagotavljajo dostop do odločevalskega procesa vsem zainteresiranim deležnikom, pri odločitvah pa sledijo javnemu interesu,” je poudaril Tomić. Enakost dostopa do odločevalcev je ključna za sprejemanje odločitev v javnem interesu, analize iz tujine pa kažejo, da je regulacija s področja tobaka na tem področju še posebno tvegana. TI Slovenia je že večkrat opozoril, da so pravila, ki urejajo omejitve po prenehanju funkcij, šibka in premalo dorečena, a premikov na tem področju še ni videti. Neurejenost področja pa le še dodatno spodbuja delovanje v sivih conah.

Študija primera, ki jo je v poročilu Lobbying in Europe objavil Transparency International EU, kaže, kako je tobačna industrija želela leta 2012 posredno vplivati na zakon o enotni embalaži v Veliki Britaniji prek nevladnih organizacij, ki jih je sama finančno podpirala in s tem izkazovala domnevno podporo javnosti za šibkejša pravila. Primer opozarja na pomembnost kritičnega vrednotenja izraženih stališč deležnikov, ki se vključujejo v odločevalski proces, saj se za njimi lahko skrivajo interesi in stališča le enega pod krinko večih posameznikov ali organizacij. V TI Slovenia pričakujemo, da bodo odločevalci odgovorno pretehtali vse argumente glede novele, se kritično opredelili do prejetih podatkov in informacij ter tako tehtno sprejeli odločitev.

EU emblem
Projekt je sofinancirala Evropska unija iz Sklada za notranjo varnost. Vsebina sporočila za javnost odraža izključno stališča avtorja. Evropska komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.
This project was funded by the European Union’s Internal Security Fund — Police. The content of this press release represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.