Aktualno

Odziv TI Slovenia na sprejem Zakona o zaščiti prijaviteljev

V Transparency International Slovenia (TI Slovenia) pozdravljamo novico o petkovem sprejemu Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) v Državnem zboru RS. Na ta način so bila uslišana naša večletna  prizadevanja in pozivi za svežo zakonsko ureditev zaščite žvižgačev, oziroma za prenos Direktive EU o zaščiti žvižgačev v slovenski pravni red. 

V TI Slovenija smo se v različnih fazah aktivno vključevali v proces oblikovanja zakona. Sodelovali smo na več usklajevalnih sestankih in okroglih mizah v organizaciji Ministrstva za pravosodje, ki smo mu posredovali tudi komentarje na prvi in drugi predlog Zakona v januarju in avgustu 2022, svoja stališča pa smo delili tudi v pismu poslancem novembra 2022.

Veseli nas, da so bili naši komentarji in pomisleki v znatni meri uslišani in upoštevani, kar je med drugim pripomoglo k temu, da je bil sprejet bolj kakovosten zakon, kot je bilo to predvideno ob prvem osnutku. Med upoštevanimi predlogi TI Slovenia je, med drugim, sprejeta širša definicija »kršitev«, posebej predvidena možnost uporabe zunanjih ponudnikov za prejem prijave, jasnejša in širša navedba primerov povračilnih ukrepov ter drugi komentarji, usmerjeni v zagotavljanje jasnosti zakona in usklajevanje njegovih določb. Kot posebej pomemben dosežek strokovnega usklajevanja štejemo sporno določbo prvega osnutka predloga zakona, ki ni predvidela obravnave anonimnih prijav, čemur smo v TI Slovenia ostro nasprotovali.

V TI Slovenija smo torej zadovoljni tako z obsegom zaščite, ki jo prijaviteljem podeljuje predlagani zakon, kot tudi s samim postopkom priprave predloga zakona, v katerem smo imeli priložnost podati svoja mnenja in komentarje. Na ta način se končno vzpostavljajo sistemski mehanizmi za prijavo kršitve veljavnih predpisov in zaščito prijavitelja teh kršitev, naslednji izziv pa bo predstavljala implementacija zakona v praksi in dosledno upoštevanje njegovih določil.

Ravno spodbujanje podjetij, da zakon (na učinkovit način) implementirajo v praksi, je naslednja aktivnost TI Slovenia v okviru našega dela na področju zaščite prijaviteljev sumov nepravilnosti in boja proti korupciji širše. Tudi tej tematiki bo posvečen 7. Forum poslovne integritete in transparentnosti, ki bo potekal 23. in 24. februarja 2023 v Ljubljani (M Hotel), in ki se bo dotaknil vseh treh krovnih področij TI Slovenia: integritete, transparentnosti in preprečevanja korupcije.

Del Foruma, ki bo organiziran v okviru projekta Speak-up Europe in dostopen širši javnosti, smo v celoti posvetili novemu Zakonu o zaščiti prijaviteljev. V tem delu, ki ga bo z nagovorom odprla ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan, bomo:

– poudarili mnoge prednosti, koristi in dodano vrednost, ki jih učinkovita notranja politika zaščite prijaviteljev prinaša podjetjem,

– predstavili dobre prakse glede vzpostavitve ustreznih notranjih kanalov za prijavo nepravilnosti, ki bodo ključnega pomena za zagotovitev zaupanja potencialnih prijaviteljev v učinkovitost teh mehanizmov in s tem spodbujanje prijav sumov nepravilnosti,

– predstavili Linijo Spregovori – digitalno platformo, ki omogoča varno dvosmerno komunikacijo z anonimnimi prijavitelji, in

– izmenjali mnenja z različnimi predstavniki podjetij o morebitnih izzivih, s katerim se bodo srečala podjetja pri uveljavitvi nove zakonodaje, in kako se z njimi soočiti.

Več o zakonu si lahko preberete na tej povezavi.

Več informacij o Forumu poslovne integritete in transparentnosti in prijavnica sta na voljo na tej povezavi.