Aktualno

Ob svetovnem dnevu pravice vedeti smo izvedli okrogli mizo Sprašujmo državo

Pri Transparency International Slovenia smo včeraj, 28. septembra 2023, v Knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani organizirali okroglo mizo z naslovom Sprašujmo državo – 20 let dostopa do informacij javnega značaja, ki je predstavljala osrednji dogodek našega projekta Vprašaj državo: enostaven dostop do informacij javnega značaja. Okrogla miza, na kateri so poleg predstavnice TI Slovenia Maruše Babnik sodelovali še državni sekretar z Ministrstva za javno upravo Jure Trbič, direktor Inštituta za elektronsko participacijo Simon Delakorda in vodja projektov in partnerstev pri angleški nevladni organizaciji MySociety Jen Bramley, je po eni strani služila pogovoru o vlogi in pomenu (digitalnega) dostopa do informacij javnega značaja v slovenski družbi, hkrati pa je predstavljala zagonski dogodek nove spletne platforme TI Slovenia Vprašaj državo. Na dogodku so bili prisotni tudi projektni partnerji: Zavod Pip, Zavod Bob, Zavod Dobra družba, Mladinska zveza Brez izgovora, Društvo za okoljsko vzgojo Evrope. Kot gostja na okrogli mizi pa je bila predvidena tudi namestnica Informacijske pooblaščenke Kristina Šumah Kotnik, a je morala udeležbo žal v zadnjem trenutku odpovedati.

Po uvodnem nagovoru Maruše Babnik je sodelavec TI Slovenia Jernej Trebežnik na kratko predstavil delovanje platforme Vprašaj državo in njen izvor. Platforma je nastala kot odgovor na težave javnosti pri dostopu do informacij javnega značaja, ki so jih zaznali svetovalci Centra Spregovori! Uporabnika na preprost način vodi skozi postopek za oblikovanje zahtevka, tega nato pošlje organu, odgovor organa z zahtevanimi informacijami pa nato ostane javno objavljen na platformi, kar bo lahko zmanjšalo število enakih zahtev organu. Platforma sloni na digitalni rešitvi, uporabljeni v več državah po svetu in povsod namenjeni prav lažjemu uresničevanju pravice dostopa do informacij javnega značaja.

Več o platformi sami in o podobnih projektih je povedala Jen Bramley, predstavnica organizacije MySociety, ki je leta 2008 zasnovala programsko opremo, na kateri platforma temelji. Bramley je poudarila vlogo, ki jo lahko splet igra pri ustvarjanju bolj pravične, demokratične in transparentne družbe, ob tem pa je predstavila nekatere glavne digitalne rešitve, ki jih je s tem ciljem razvila organizacija MySociety. Poleg platforme WhatDoTheyKnow, ki predstavlja izvorno verzijo nove platforme TI Slovenia, so med drugim razvili še stran TheyWorkForYou, ki omogoča monitoring dela parlamenta, WriteToThem, ki državljanom olajša kontakt z njihovimi izvoljenimi predstavniki na državni in lokalni ravni, FixMyStreet, s katero lahko ljudje prijavijo težave v javni infrastrukturi na lokalni ravni, pa tudi nekatere projekte, usmerjene v boj s podnebno krizo. Kot je ob zaključku svoje predstavitve povedala Bramley, pri pogovorih o podnebni krizi »ne gre za pomanjkanje znanosti, ampak za pomanjkanje demokracije.«

Na okrogli mizi, ki je sledila, pa so se prisotni bolj posvetili vlogi in pomenu samega Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) v slovenski družbi, ter digitalizaciji javnih storitev nasploh. Spraševali so se, v kakšni meri je pravica do dostopa do informacij javnega značaja v dvajsetih letih od sprejema ZDIJZ prešla v slovensko zavest, oziroma kako to pravico uveljavljajo prosilci in kako primerno se na prošnje odzivajo organi. Govorili so tudi o tem, na kakšen način smo doslej ozaveščali o tej pravici in kako lahko ozaveščenost še izboljšamo. Maruša Babnik je med drugim omenila projekt Mystery Shopper, ki smo ga pred časom izvedli pri TI Slovenia, da bi preverili, kako se javni organi odzivajo na zahteve, ki jih dobivajo od različnih tipov ljudi. Takrat smo ugotovili, da se organi na nekatere zahteve še vedno ne odzivajo primerno, podobno mnenje pa so na včerajšnjem dogodku izražali tudi nekateri predstavniki občinstva. Odprli so problematiko zavrnitev zahtev in (ne)razumljivosti prejetih podatkov, saj so zahteve pogosto zavite v strogo formalnost in navajajo predpise, ki jih slehernik težko razume.

Simon Delakorda, ki se že dalj časa zavzema za aktivno vlogo nevladnega sektorja v procesu digitalizacije javnega sektorja, je poudaril, da moramo biti tudi državljani pripravljeni pomagati pri reševanju določenih težav v delovanju digitalnih rešitev, in da naš prvi odziv ne sme biti zgolj pritoževanje. Opozoril je sicer tudi na finančno podhranjenost nevladnega sektorja, ki je ogledalo civilne družbe in pri tem pozval k povečanju in izboljšanju tehničnih ter človeških kapacitet. Jure Trbič je po drugi strani izrazil mnenje, da je za napake pri odzivanju na zahteve za informacije javnega značaja pogosto krivo že pomanjkanje človečnosti in bontona, a da je ZDIJZ načeloma spisan dobro in dobro funkcionira tudi v praksi. V sistemu bo vedno prihajalo tudi do anomalij in napak, za reševanje teh pa so zadolženi pristojni organi (Informacijska pooblaščenka, Upravno sodišče). Včerajšnja debata je torej razkrila, da različni deležniki niso povsem na istih bregovih, se pa vsi strinjajo, da sistem na tem področju vsaj v osnovi deluje dobro in da je tudi digitalizacija takšnih storitev korak v pravo smer. Ob koncu so se strinjali, da je tudi na tem področju še prostor za izboljšave, bo pa za slednje potrebnega še več sodelovanja med deležniki iz različnih sfer. Predstavnica TI Slovenia je zaključila s poudarkom, da je prisotna predvsem potreba po dodatnem izobraževanju in osveščanju javnosti, kar zahteva tudi finančni vložek in podporo oblasti, Simon Delakorda pa je še dodal, da je »transparentnost osnovni pogoj za življenje v civilizirani družbi«. S tovrstno miselnostjo se bomo tudi pri TI Slovenia podobnih projektov in dogodkov lotevali tudi v prihodnje.

Projekt “Vprašaj državo: enostaven dostop do informacij javnega značaja” financira Ministrstvo za javno upravo iz Slada za NVO.