Aktualno

Novo leto, novi projekti

V Transparency International (TI) Slovenia v letu 2022 začenjamo izvajati več novih projektov. V nadaljevanju lahko preberete več o njihovem namenu, vsebini, trajanju in donatorjih. Vas zanima, kako bodo posamezni projekti potekali? Naročite se na e-novice.

Vprašaj državo: enostaven dostop do informacij javnega značaja

Namen projekta je okrepiti zavedanje o pravici do dostop do informacij javnega značaja in povečati uporabe mehanizma dostopa do informacij javnega značaja v praksi.

V okviru projekta bomo izdelali uporabnikom prijazno spletno platformo, ki bo omogočala enostaven in voden postopek za oblikovanje zahtevka za dostop do informacij javnega značaja: platforma bo zahtevek poslala, odgovor organa pa bo objavljen na platformi in tako dostopen vsem. V ta namen bomo prenesli digitalno rešitev Alaveteli, ki uspešno deluje v 26 državah po svetu in za institucije Evropske unije. Ob tem bodo partnerji v lokalnih okoljih izvajali izobraževanja o dostopu do informacij javnega značaja, namenjena ozaveščanju in krepitvi zmogljivosti potencialnih prosilcev.

V projektu ob TI Slovenia sodeluje še pet partnerskih organizacij iz različnih regij Slovenije:  Zavod PIP – Pravno informacijski center Maribor; Mladinska zveza Brez izgovora Slovenije; Zavod Dobra družba, podpora in svetovanje; Bob, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti in Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji. Donator projekta je Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije. Predvideno trajanje projekta je 24 mesecev.

Integrity Watch 3.0

Namen mednarodnega projekta je krepitev mehanizmov za preprečevanje, zaznavanje in zmanjšanje tveganj za politično korupcijo.

Projekt je nadgradnja projekta Integrtiy Watch Europe, v sklopu katerega je TI Slovenia vzpostavil spletno stran Varuh integritete. S pomočjo Varuha integritete lahko javnost na podlagi javno dostopnih podatkov dobi dodaten vpogled na vplive o odločitvah, ki jih sprejemajo nosilci politične moči v Sloveniji. V sklopu novega projekta bomo Varuha integritete nadgradili z novimi orodji, ki bodo s pomočjo odprtih podatkov javnosti, novinarjem in javnim organom omogočili dodatne načine nadzora nad delom nosilcev političnega odločanja v Sloveniji.

Na ravni EU se bo število držav z vzpostavljenimi platformami Integrity Watch povečalo z 8 na 16. Ob TI Slovenia projekt izvajajo pisarne TI in partnerji na Češkem, v Estoniji, Finski, Franciji, Grčiji, Madžarski, na Malti, v Italiji, Latviji, Litvi, Nizozemski, Portugalski, Romuniji, Slovaški in Španiji.  Projekt koordinira mednarodni sekretariat TI, v njem sodeluje tudi pisarna TI EU. Donator projekta je Sklad za notranjo varnost Evropske komisije. Predvideno trajanje projekta je 24 mesecev.

Več informacij o Varuhu integritete najdete na spletni strani in v  predstavitvenem videu Kaj je Varuh integritete?. Za razlago o uporabi poglejte video Kako uporabljati Varuha integritete?

Spregovori, Evropa! (Speak Up Europe: Empower European Citizens to Speak Up Against Corruption)

Namen mednarodnega projekta je preprečevati korupcijo na področjih z visokimi tveganji s krepitvijo vloge javnosti pri prijavljanju sumov nepravilnosti javnim, zasebnim in nevladnim organizacijam, ki lahko na podlagi prijav ukrepajo.

Za dosego namena projekt javnosti zagotavlja varne kanale za prijavljanje korupcije in tehnično, pravno in zagovorniško pomoč. Projekt s ciljnim doseganjem javnosti spodbuja zavedanje o pomembnosti žvižgaštva in opogumlja posameznike, naj prijavijo korupcijo, zlasti na področjih z visokimi tveganji. Projekt prav tako nudi pomoč javnim in zasebnim organizacijam s področij z visokimi tveganji z razvojem orodij in vodičev za uvedbo mehanizmov za prijave, ki temeljijo na najboljših praksah, in tako izpolnitev obveznosti iz Direktive EU o zaščiti žvižgačev. S tem projekt koristi zaposlenim, ki bodo imeli dostop do varnih kanalov za prijavo korupcije in informacij o njihovih pravicah in obveznostih. Korist bodo imele tudi javne in zasebne organizacije, saj so žvižgaški mehanizmi učinkovito sredstvo za upravljanje in preprečevanje korupcijskih tveganj, s pomočjo katerih se organizacije opozarja na korupcijske težave, da jih te lahko ustrezno naslovijo. Na ta način se preprečuje ali omejuje škoda za organizacije in s tem pogosto tudi škodo javnemu interesu. V sklopu projekta bo ustvarjen vodič o implementaciji žvižgaških mehanizmov.

Ob TI Slovenia projekt izvajajo pisarne TI v Bolgariji, Italiji, na Madžarskem. Projekt koordinira mednarodni sekretariat TI, tehnično podpora zagotavlja partner iz Italije. Donator projekta je Sklad za notranjo varnost Evropske komisije. Predvideno trajanje projekta je 24 mesecev.

Več informacij o Centru Spregovori!, ki v sklopu TI Slovenia deluje že od leta 2014.

Spremljanje tožb proti medijem v Sloveniji

Namen projekta je krepitev zaščite svobode govora medijev in nevladnih organizacij v Sloveniji in prispevek k razpravi o tožbah za onemogočanje udeležbe javnosti (t.i. SLAPP tožbe) na ravni Evropske unije.

V sklopu projekta bo TI Slovenia opravil raziskavo o strateških tožbah za onemogočanje udeležbe javnosti. Vključevala bo primere tožb za onemogočanje udeležbe javnosti proti medijem in nevladnim organizacijam v Sloveniji v obdobju med letoma 2015 in 2020, pregled mednarodnih predpisov glede tožb in oblikovanje priporočil ključnim deležnikom, zlasti odločevalcem. Ob tem bo TI Sloveniaa opravil mednarodno primerjavo ugotovitev raziskave, se vključeval v razpravo o SLAPP tožbah na ravni EU, seznanil ključne deležnike in javnost z ugotovitvami raziskave ter izvajal zagovorniške dejavnosti na podlagi ugotovitev za izboljšanje stanja.

TI Slovenia bo projekt izvajal s partnerjem Oštro, centrom za raziskovalno novinarstvo v jadranski regiji. Donator projekta je Veleposlaništvo kraljevine Nizozemske v Sloveniji. Predvideno trajanje projekta je 8 mesecev.