Aktualno

Nadzor nad poslovanjem političnih strank pomemben

Ob objavi revizijskih poročil Računskega sodišča o poslovanju političnih strank za leto 2014 Transparency International Slovenia poudarja pomen tovrstnih revizij. Rezultati namreč kažejo, da sta le dve stranki prejeli pozitivno mnenje Računskega sodišča, preostale pa mnenje s pridržkom. »Podrobnejši vpogled v revizijska poročila kaže, da so političnim strankam skupne mnoge napake pri poslovanju, ki se večkrat ponavljajo. Pričakujemo, da bodo stranke upoštevale priporočila Računskega sodišča in izboljšale svoje prakse pri ravnanju s sredstvi, ki povečini prihajajo iz javne blagajne.« je povedal Vid Doria, generalni sekretar TI Slovenia. Podatki iz letnih poročil strank na portalu AJPES namreč kažejo, da so trenutne parlamentarne stranke v letih 2013 in 2014 v povprečju prejele 75,1% vseh svojih prihodkov iz javnih virov.
Vpogled prav tako kaže, da se kar nekaj nepravilnosti nanaša na poslovanje v okviru lokalnih volitev. Poročilo Transparentnost lokalnih volitev v Sloveniji 2014 je pokazalo, da so kampanje na lokalnem nivoju posebno problematične, saj je tam nadzor manjši, poslovanje pa manj pregledno. »Računsko sodišče je opravilo zgolj eno revizijo volilne kampanje na lokalnih volitvah, kar je za sistemski nadzor premalo. Ponovno pozivamo odgovorne, da namenijo dodatna sredstva Računskemu sodišču, s čimer bi zagotovili kapacitete za še bolj celovit nadzor v praksi« je poudaril Doria. Dodatno bo problematiko lokalne samouprave pokazalo poročilo Lokalni sistem integritete, ki bo predstavljeno v prihodnjem mesecu.
TI Slovenia na podlagi revizijskih poročil poudarja tudi, da bi moral biti nadzor nad porabo namenskih sredstev za delo poslanskih skupin Državnega zbora bolj obsežen in pogostejši. Prav tako pa bi na poslovanje strank in njihovo transparentnost pozitivno vplivalo, če bi bile bolj podvržene civilnemu nadzoru kot zavezanec Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Civilni nadzor namreč dopolnjuje nadzor s strani uradnih institucij, s tem bi tudi bistveno povečali zaupanje v delovanje političnih strank, ki je trenutno izredno nizko.