Aktualno

Mednarodni dan boja proti korupciji 2017

Ob mednarodnem dnevu boja proti opozarjamo na premajhno zavzetost odločevalcev za korenite sistemske spremembe, ki bi trajno vplivale na učinkovitejši boj proti korupciji. Že vsaj dve leti in pol se z vladnimi predstavniki pogovarjamo o sprembah temeljne zakonodaje na področju preprečevanja korupcije. Predlog novele je v predalu že od aprila, vendar sprememb še nismo dočakali. Takšno stopicanje na mestu postavlja vprašanje ali je boj proti korupciji sploh prioriteta. Novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije sicer ne ureja nekaterih večjih sistemskih pomanjkljivosti kot so lobiranje, pojav vrtljivih vrat in zaščita prijaviteljev, a vseeno prinaša nekatere pomembne spremembe, ki bi olajšale delo Komisiji za preprečevanje korupcije. Zato pozivamo Vlado in Državni zbor, da pripravljene in usklajene spremembe čimprej speljeta skozi zakonodajni postopek.

dohodnina

TI Slovenia in druge organizacije pogrešamo enako zavzetost tudi pri spopadanju z mednarodnimi izzivi na področju preprečevanja korupcije. V letošnjem letu smo bili priča še enemu večjemu razkritju zgodb iz davčnih oaz, a ne kaže, da bi politiki odločneje nastopali proti tem praksam. Pravkar objavljen črni seznam je dokaz, da politiki ne mislijo resno v boju proti korupciji. Prav tako nismo optimistični pred pogajanji za novo direktivo o preprečevanju pranja denarja v prihodnjem tednu. Ravno tu pogrešamo večjo zavzetost slovenskih predstavnikov. TI Slovenia je k bolj odločnemu stališču pozval predsednika vlade, saj je odgovor ministrstva za finance v prejšnjem mesecu nezadosten. V letošnjem letu prav tako ni bilo konkretnejših premikov pri zaščiti prijaviteljev na prostoru Evropske unije, kar še dodatno negativno vpliva na učinkovit boj proti korupciji.